Søg


TopImage

Vi tør
Vi tænker
Vi skaber

Kursus starter den:
03-12-2018
Startdato: 03.12.2018
Slutdato: 11.12.2018
Varighed: 5 dage
Undervisningstid: 08:15-15:40
Adresse:TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1 9000
Samlet pris:
Faglært/ufaglært: 540 kr.
Videregående uddannet: 3894 kr.
AMU-nrFagAntal dage
46765 Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder 2
40475 Digital fotografering on location 2
47244 Billedbehandling - Rawkonvertering 1

Nyhedsbreve fra TECHCOLLEGE

Mange af TECHCOLLEGEs afdelinger udsender jævnligt nyhedsbreve om fx efteruddannelseskurser for fagfolk, branchenyheder, aftenkurser eller nyheder om erhvervsuddannelser til mestre.

Her kan du selv tilmelde dig nyhedsbreve fra netop de fagområder, du selv er interesseret i.

 

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU kurser under favorable konditioner, fordi Staten yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder nedenfor.

Er du i job eller selvstændig og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusgebyr på alle AMU-kurser er mellem 108 og 184 kr. pr. dag. Hertil kan tillægges et gebyr på op til 140 kr. pr. dag afhængig af gennemførelsesform. Du kan se aktuel pris under det enkelte kursus. Din arbejdsgiver/din virksomhed kan opnå VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 679,20 pr. dag. Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode.
Er din transport til skolen mere end 120 km t/r, er du berettiget til
indlogering. Morgenmad kan købes på hotellet eller i skolens kantine. Her kan også købes frokost og kaffe/kage til fornuftige priser. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,97 pr. km efter de første 24 km.

Er du i job og har du en kort videregående eller videregående uddannelse gælder følgende:
Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet og kursusgebyr er derfor den fulde taxameterpris på kr. 550-850 pr. dag samt evt. tillægspris på op til 140 kr. pr. dag. Ring eller skriv til os og få oplyst taxameterpris på kurset. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse. Indkvartering, forplejning og transport er for egen regning.

Er du i job og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, som du ikke har anvendt inden for de seneste 5 år, gælder følgende:
Fra 1. januar 2015 kan kursister med en kort videregående eller videregående uddannelse, som ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage i AMU-kurser til den samme pris som ufaglærte og faglærte. Kursusgebyr på alle AMU-kurser er mellem 108 og 184 kr. pr. dag. Hertil kan tillægges et gebyr på op til 140 kr. pr. dag afhængig af gennemførelsesform. Du kan se aktuel pris under det enkelte kursus. Din arbejdsgiver kan opnå VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 679,20 pr. dag. Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Er din transport til skolen mere end 120 km t/r, er du berettiget til
indlogering. Morgenmad kan købes på hotellet eller i skolens kantine. Her kan også købes frokost og kaffe/kage til fornuftige priser. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,97 pr. km efter de første 24 km.

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, som kan betyde, at din arbejdsgiver allerede har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Tjek kompetencefonden på netop din arbejdsplads.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller uddannelse som led i aktivering og jobplan gælder følgende:
Som ledig med ret til jobrettet uddannelse eller uddannelse som led i aktivering og jobplan, skal du tage kontakt til din A-kasse eller dit Jobcenter, som skal bevilge de ønskede kurser. Taxameterpris er kr. 550-850 pr. dag samt evt. tillægspris på op til 140 kr. pr. dag. Ring eller skriv til os og få oplyst taxameterpris på det eller de ønskede kurser. Det er for dig som ledig gratis at deltage i AMU-kurser. Du kan ved deltagelse modtage dagpengesats.
Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og har du mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, har du ret til indlogering i Aalborg. Du skal selv booke og betale for hotel. Efter kurset får du refunderet hotelomkostninger via skolen. Læs mere om hotel refusion her. Hvis kurset er bevilget af dit Jobcenter og som led i aktivering og har du mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, skal dit Jobcenter bevilge og betale for din indlogering.

Ovenstående er lovgivning og satser gældende fra 2017. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Kontakt os for vejledning om økonomi på kurserne:

Office Team

profileimage
Berit Godsk Jensen
+45 7250 5244
profileimage
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271

 

 

Uddannelseskonsulenter

 

profileimage
Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
+45 7250 5249
+45 2526 6249

 

 

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job:

Din virksomhed står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette foretages via portalen www.efteruddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.efteruddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.efteruddannelse.dk

Du kan komme godt fra start med denne vejledning til tilmelding og søgning af VEU-godtgørelse.
Mangler du en digital signatur, kan du bestille en gratis her.

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på tilmelding på kursussitet og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding og sende til os. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Du er altid velkommen til at kontakte administrationen i OfficeTeam, såfremt du har spørgsmål. 

Kontakt os for hjælp og vejledning i forbindelse med tilmelding.

Indkaldelse 

Du modtager indkaldelsen til dit kursus pr. e-mail. Har vi ikke din e-mailadresse, sender vi indkaldelsen til din e-boks.

Office Team

profileimage
Berit Godsk Jensen
+45 7250 5244
profileimage
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271

 

 

Uddannelseskonsulenter

 

profileimage
Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
+45 7250 5249
+45 2526 6249

Læs også om indlogering for kursister

Indlogering

 

Tilskud til kost og logi

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis afstanden mellem din bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan du søge tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500 kr. pr. overnatning inkl. kost.

Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til kost og logi kan det gøres her. 

Sådan gør du:

 • Du skal selv reservere værelse.
 • Du afregner selv med overnatningsstedet.
 • Du får ikke tilskud til indkvartering og kost i weekender mellem to kursusuger.
 • Ved ankomst dagen før gives der ikke tilskud til kost.
 • Du kan få indkvartering fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.

Book eventuelt hos: 

First Hotel Aalborg, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg, tlf. 9810 1400

Phønix Hotel - Aalborg, Vesterbro 77, 9000 Aalborg, tlf. 9812 0011

CABINN, Fjordgade 20, 9000 Aalborg, tlf. 9620 3000

Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

(Husk at nævne, at du skal på kursus på TECHCOLLEGE)

Eller se på visitaalborg.dk


På den originale faktura på overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet
 • Kvittering af udlejer for modtagelse af beløbet
 • Kursistens navn
 • Indkvarteringsperioden skal fremgå

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning

Læs også om betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Læs også om økonomi i forbindelse med kurser

KONTAKT:

Profil billede
Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Tlf.: +45 7250 5271
profileimage
Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
+45 7250 5249
+45 2526 6249

Semiprof fotograf 3

Kreativ billedkomposition og fotografiet som kunst samt masser af tips og tricks på avanceret niveau!

Kursusdato
Den 031218 - 051218 + 101218 - 111218

Kursusindhold
Kreativitet og udvikling er i fokus på dette kursus. Vi skal arbejde med fotografiet som kunst art og vil komme vidt omkring i processen og prøve ting og teknikker af, som du sikkert ikke bruger så tit – eller måske ikke engang kender.

På kurset vil vi hjælpe dig med at finde din helt egen fotografiske stil og udtryk.

Udgangspunktet er grundlæggende billedkomposition og lyslægning, men hvor vi lægger flere lag på, for at lave billeder med wow-effekt.

Ved traditionel billedbehandling korrigerer vi for fejl, farvestik mv., mens vi på kurset her vil udnytte ”fejlene” til at skabe en ny og personlig stil. 

Det er processen, der er i fokus, og du vil lære at tænke ud af boksen og se traditionelle motiver på en ny, spændende måde.

Læringspunkter

 • Billeder til composits
 • Male med lys teknik
 • Ultra lange og ultra korte lukkertider
 • Flashfotografering med gels og effekter
 • Motiv og/eller kamera i bevægelse
 • Vinkling, perspektiv og udtryk
 • Composits
 • Toning
 • Color grading
 • Strukturer i billeder
 • Blend modes

Da det er et kursus på højt niveau forventes det, at du er selvhjulpet mht. indstilling af kameraets basis indstillinger og har et grundlæggende kendskab til Photoshop. 

For at opnå maksimal billedkvalitet arbejder vi i RAW-format, som efterfølgende fremkaldes i Camera RAW og færdiggøres i Adobe Photoshop 2017 CC.

Hvis du har det, så medbring dit eget kamera, optikker, flash, kamerastativ, lamper, osv. Vi skal arbejde både ude og inde, så påklædning efter årstiden.

Dit udbytte vil være masser af teknisk viden og inspiration til at tage dit fotografi op på det næste niveau. Du vil også få mulighed for at få konstruktiv evaluering af dit færdige resultat samt printe en poster med dit bedste billede.

Oven i dette vil du naturligvis få masser af Photoshop redigerings tips til forbedring og klargøring af dine billeder. 

Der vil på kurset være indregnet selvstudier efter kyndig vejledning.

Der udstedes kompetencegivende kursusbevis.

Undervisningstid
Alle dage kl. 8.15-15.40. BEMÆRK: Disse tidspunkter kan variere, idet der vil være seancer med modelfotografering, hensyn til vejr og vind, m.v.

Underviser på kurset

profileimage
Bjarne Hyldgaard
Bjarne har arbejdet som fotograf siden sidst i 90'erne, primært med fokus på portræt og produktfotografering og har leveret billeder med kant og varme til magasiner, fagblade, virksomheder og organisationer. Han holder sig opdateret gennem deltagelse på et væld af fotografiske kurser i Danmark og udlandet blandt andet gennem Dansk Journalistforbund. Specielt inden for portrætfoto-grafering on-location, har et ophold hos National Geographic fotografen Joe McNally, sat sit kreative aftryk på billedsyn og tilgang til fotografiet som fag, hvilket kursister og kunder nyder godt af. Desuden er han særdeles aktiv på den internationale kunstfotografi scene, hvor han ved deltagelse på censurerede fotosaloner primært arrangeret gennem verdensforbundene Fédération Internationale de l'Art Photographique og Photographic Society of America, hvor han har vundet mere end 150 priser og medaljer de seneste år. Bjarne Udstiller også billeder i blandt andet kunstforeninger og på gallerier, senest i Udenrigsministeriet i efteråret 2016. Sidst bruges Bjarne også hyppigt som billed dommer, både nationalt og internationalt.; 

Tid til ny viden?

Opkvalificer dig selv med et kursus – klik og find dit

Nyheder om skolen og kurser

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og hør nyt fra dit område