Søg

Praktikcenterråd

Der er nedsat et Praktikcenterråd i relation til praktikcentret.

Praktikcenterrådet har til formål at rådgive praktikcenterchefen, Per D. Kristensen, med henblik på, at praktikcentret skal præstere høj kvalitet i aktiviteterne med virksomhedslignende forhold så vidt muligt. Samtidig skal praktikcentret være i tæt dialog med de faglige organisationer, så der ikke bedrives konkurrenceforvridende aktiviteter.  

Praktikcenterrådet består af 8 medlemmer, som er sammensat af 3 arbejdsgiverrepræsentanter fra lokale uddannelsesudvalg (LUU), 3 arbejdstagerrepræsentanter fra LUU, 1 medarbejder repræsentant og 1 elevrepræsentant. Sammensætningen af repræsentanterne fra LUU afspejler TECHCOLLEGEs campusstruktur, og der vælges så vidt muligt 2 rådsmedlemmer fra hvert campusområde fra hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Praktikcenterrådet mødes min. 4 gange om året (én gang i kvartalet), og valgperioden er 2 år, der er valgseminar hvert 2 år i februar og nuværende råd blev nedsat d. 28. februar 2016.  
Medlemmer af Praktikcenterrådet

 

Campus 1:
Mads Guldager, arbejdstager, rep. for tømrer og 3F 

Frits Danielsen, arbejdsgiver rep. for Media

 
Campus 2:         
Hanne Danielsen, arbejdsgiver, rep. for frisør og kosmetiker
Kurt Frederiksen arbejdstager rep. for Food og 3f
 
Campus 3: 
Per Jacobsen, arbejdsgiver, rep. for mekaniker og Dansk Industri
Tage Nielsen, arbejdstager, rep. for smed og Dansk Metal
 
Medarbejderrepræsentant:
Vakant
 
Elevrepræsentant:
Nicolai Stausgaard
 
Suppleanter:
Per Dahl Sørensen, arbejdstager, rep. for elektriker
Bent Zakariasen, arbejdsgiv. rep. for smed, industritekniker og teknisk designer