Søg

Reception og Office team

 

Office team 

Office team er TECHCOLLEGEs centrale elevadministration. Office team er organiseret i mindre teams, der alle ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Tilsammen servicerer vi skolens elever, mestre og kursister og understøtter skolens afdelinger med: 

  • Formidling og fortolkning af lovgivningsmæssige opdateringer inden for administration af erhvervsuddannelser og efteruddannelse.
  • En kontinuerlig udvikling af processer og arbejdsgange vedr. elev-/kursistregistrering, elevplan (i forhold til såvel elev som mester), optagelse.dk og tidsregistrering.
  • En rådgiver/sparringspartner for uddannelseskonsulenterne vedr. lovgivning og koordinering af aktiviteter omkring efteruddannelse. Herunder dialog med Undervisningsministeriet om tolkning og opfølgning på regelsæt, styring af EVE-ramme og udlægningsaftaler. 
  • Administration omkring tværgående regionale projekter og øvrige tilskudsfinansierede projekter, der implementeres på tværs af organisationen. 
  • Tværgående samarbejder i VEU Center Aalborg Himmerland.
  • TECHCOLLEGE har et veletableret samarbejde med folkeskolerne omkring gennemførelse af brobygnings- og introduktionsaktiviteter for 8. og 9. klasses elever. 

I Office team er de administrative opgaver delt op således: 

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14 . Skolens telefonnummer er 7250 1000

Skolens centrale reception på Øster Uttrup Vej 1 servicerer skolens elever, kursister og gæster i huset samt ansatte på skolen. Receptionen varetager journalisering af post, omstilling og receptionsarbejde samt forskellige administrative opgaver. Receptionen varetager den daglige koordinering med skolernes UU-vejledere i forhold til de administrative arbejdsgange omkring udbud og tilmelding.

 
Mette Christine Bech
+45 7250 5130


Erhvervsuddannelser

I Erhvervsuddannelsesteamet serviceres alle elev- og mesterhenvendelser. Elever der ønsker opstart på Grundforløbet sender via www.optagelse.dk en ansøgning til Office team, som efterfølende sikrer administrative opgaver i forbindelse med indkaldelse og økonomisk afrapportering.

For hovedforløbselever har teamet tæt kontakt med mestre i forbindelse med elevernes indplacering på de enkelte skoleophold. Teamet hjælper mestre og elever med opsætning af oplysninger i den webbaserede kommunikationsplatform Elevplan. Herigennem kommunikerer vi med såvel indkaldelser, karakterer og eventuelt fravær.

Uddannelsessekretærer

 
Gitte Christensen
+45 7250 5116
 
Trine Juul Andersen
+45 7250 5152
 
Jette Hosbond Klyver
 
Susanne Pedersen
+45 7250 5623
 
Christina Boalth Hjortholm
+45 7250 5193
 
Henriette Mølgaard
+45 7250 5194

 

 
Laila Jensen
+45 7250 5588
 
Anette Thomsen
+45 7250 5694

En række uddannelsessekretærer er placeret decentralt på skolen. 

Øster Uttrup Vej 1

 
Poula Dam Andersen
+45 7250 5524

Rørdalsvej 10

 
Tine Mariann Poulsen
+45 7250 5266
 
Susanne Kjærsgaard Petersen
+45 7250 5122

Sigrid Undsets Vej 3

 
Marianne Kondrup Krogh
+45 7250 5626

Struervej 70

 
Mona Søndergaard Jeppesen
+45 7250 5278
+45 2526 6278

Teglværket 2

 
Louise Bisgaard
+45 7250 5121


Efteruddannelse

I efteruddannelsesteamet serviceres alle kunde- og kursisthenvendelser i forhold til:  

  • tilmelding til kurser via efteruddannelse.dk samt spørgsmål vedrørende løntabsgodtgørelse
  • valg af kursus og eventuelle optagelseskriterier, herunder indkaldelse, opkrævning og indberetning til Undervisningsministeriet. 

Teamet udarbejder vejledninger omkring tilmelding via efteruddannelse.dk og understøtter skolens uddannelseskonsulenter.

Uddannelsessekretærer

 
Berit Godsk Jensen
+45 7250 5244
 
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271

 

 

Forberedende  voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBO)

Administration og økonomisk indberetning i forbindelse med deltagere, der gennemfører Forberedende Voksen-Undervisning og Ordblinde-Undervisning varetages af:

Uddannelsessekretærer

 
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271


SU og befordring

Elever kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte), hvis de er 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. SU-kontoret ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg på O-gangen, og her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort. Kontoret informerer også gerne unge om skat.

Uddannelsessekretærer

 
Birgitte Kold
+45 7250 5133
 
Lotte Vangkilde Jacobsen
+45 7250 5172


Lære- og praktikpladser (LOP)

LOP-teamet registrerer alle aftaler om uddannelsesforhold i EASY-P efter lov om erhvervsuddannelser. Teamet sikrer desuden efter aftale med virksomhed og fagligt udvalg, at regelsættet, fastsat af Undervisningsministeriet og de faglige udvalg, overholdes.

Uddannelsessekretærer

 
Gitte Bisgaard
+45 7250 5145
 
Tanja Pilgaard
+45 7250 5148

 

 
Mette Bro
+45 7250 5118

Office team ledes af:

 
Tina Møller Steenstrup
+45 2526 6956