Søg

Club 53

Velkommen til Club 53

Alle nuværende og tidligere ansatte ved TECHCOLLEGE kan tidligst i det år, de fylder 53, tilmelde sig Club 53.

Club 53 giver mulighed for at vedligeholde forbindelsen/kontakt mellem kolleger og TECHCOLLEGE under sociale former. Der er muligheder for at deltage i arrangementer, som medlemmer selv foreslår evt. i eget mødelokale tæt ved sauna, sol og motionssrum, som Tech sport står for.

På denne hjemmeside vil der blive orienteret om foreslåede arrangementer samt tidspunkt for generalforsamling og foregående referat.

 

Ordinær generalforsamling i Club 53

 

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 25. september kl. 16.00 i konferencerum/ auditoriet, lokale N207 på Øster Uttrup Vej.

Dagsorden i følge vedtægterne

Læs referatet her: Referat september 2017

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Tovholders beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af bestyrelses suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Der serveres gule ærter med flæsk og pølse, så tag din ægtefælle/ sambo med, så slipper du for at lave aftensmad! Tilmelding til ærterne nødvendig, inden fredag, den 22. september på mail: haped@stofanet.dk eller sms 30134939

 

  

Seneste arrangement i foreningen var foredraget med Hugo Mortensen den 16. august 2017

 

Bliv medlem ved at kontakte Harald Peter Pedersen på mail: haped@stofanet.dk eller mob:. 30134939

Klubadresse: 
Club 53
TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg