Søg

Antal Ansøgere, Tilmeldte og Optag til Grundforløb 1

Det er fastsat både som politisk kvalitetsmål samt det er et strategisk mål for TECHCOLLEGE, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

TECHCOLLGE følger derfor tæt forløbet fra, hvor mange 1. prioritets ansøgninger der er til Grundforløb 1 målt den 31. marts frem til, at eleverne bliver registreret som tilmeldte på deres uddannelse. Tilmeldte er det antal elever, der er indskrevet på deres uddannelse den dag der er uddannelsesstart. Ligeledes følger TECHCOLLGE eleverne 14 dage efter uddannelsesstart, hvor antallet at tilmeldte elever overgår til at blive betegnet som optag af elever. Optag dækker derimod over antal elever der er påbegyndt deres uddannelse, dvs., at antallet af elever der adrig er mødt op eller er blevet meldt ud af skolen igen indefor de første 14 dage er fratrukket beregningen

Følgende figur viser det beskrevne forløb i perioden 2016 og 2015, tallene er indhentet fra henholdsvis datavarehuset og EASY-A (erhvervsskolernes administrative system).

undefined