Søg

Brobygningsevaluering

Som led i arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne evalueres der på brobygningsforløbene. Der evalueres på, hvordan eleverne fra de 9. eller 10 klasse som deltager i brobygningsforløbet oplever hverdagen på TECHCOLLEGE. Formålet er indhente viden om oplevelsen af uddannelsernes faglige niveau, undervisningsformer samt skolemiljø.

Resultater

Se resultater for brobygning 2016 her.  

Se resultaterne for brobygning 2012 og 2013 her.