Søg

Undervisningsevaluering

Der gennemføres undervisningsevaluering på alle uddannelsesforløb både grundforløb og hovedforløb minimum en gang om året. Vi har udarbejdet en ensartet undervisningsevaluering med primært fokus på evaluering af de enkelte fag, undervisning og undervisere på alle uddannelser. Dette er en del af kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af uddannelserne, og resultaterne bruges bl.a. til at undersøge, hvorvidt eleverne vurderer, at undervisningen er på rette niveau, og hvor der evt. er forbedringspotentiale i rammerne omkring undervisningen. Derudover suppleres der med løbende kvalitative evaluering, som læreren eller ledelsen foretager.

Metode

Kvalitetskonsulenten identificerer i samarbejde med ledelsen, hvornår hvilke forløb skal evalueres. Dataindsamlingen planlægges fleksibelt fra uddannelse til uddannelse, og den tilpasses dermed undervisningsrytmen på de respektive uddannelser.

I spørgeskemaet for undervisningsevaluering bedes eleverne besvare en række spørgsmål fra en 5-punktsskala, hvor 1 er den laveste score, og 5 angiver den højeste score, hvorefter der beregnes et gennemsnit af alle spørgsmål.  

Resultater

Se resultaterne for grundforløb her.

Se resultaterne for hovedforløb her.