Søg

Gennemførelse og frafald

Det er fastsat af regeringen, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. At højne gennemførelsen er derfor en væsentlig målsætning for TECHCOLLEGE i arbejdet med kvalitet.  

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der gennemfører deres uddannelse på TECHCOLLEGE. Der er på TECHCOLLEGE tradition for at opgøre gennemførelse og frafald for skolens elever både på baggrund af egne statistikker der er baseret på data fra EASY samt indhentet statistiker fra Undervisningsministeriets Databank www.uvm.dk.

Gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid EUD

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der gennemfører deres uddannelse samt den gennemsnitlige studietid for de elever der har gennemført. Tallene er hentet fra Undervisningsministeriets Databank www.uvm.dk som bliver opdateret en gang årligt i 1. kvartal.

Se resultaterne for gennemførelses her

 

Gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid HTX

Gennemførelse for HTX viser andelen af eleverne, som har gennemført deres uddannelse på normeret tid. Det betyder, at det kun er de elever, der gennemfører deres studie indenfor den tidsramme, deres studie er fastsat til at vare. Tallene kommer fra Datavarehuset www.uvm.dk og bliver opdateret årligt i 1. kvartal.

Se resultaterne for gennemførelse her

 

Gennemførelsesprocent på normeret tid på Grundforløbet 

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der har gennemført Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på normeret tid indenfor 20 uger, eller som er frafaldet. Opgørelsen af gennemførelsesproecenten på normeret tid er opgjort for hvert optag i skoleåret. Tallene er hentet fra EASY- A, som er erhvervsskolernes administrative system.

Se gennemførelse og frafaldstallene her

 

Frafald 3 og 6 måneder efter start på Hovedforløb 

Frafaldstallene målt 3 og 6 måneder efter start på Hovedforløbet er hentet for Undervisningsministeriets Datavarehus.

Se frafaldet for Hovedforløbet her

 

Handlingsplan for øget gennemførelse

TECHCOLLEGE har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan skolen vil øge gennemførelsen for uddannelserne.

Se den nyeste handleplan for øget gennemførelse her