Søg

Resultaterne for gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid HTX

Gennemførelse for HTX viser andelen af eleverne, som har gennemført deres uddannelse på normeret tid. Det betyder, at det kun er de elever, der gennemfører deres studie indenfor den tidsramme, deres studie er fastsat til at vare. Tallene kommer fra datavarehuset www.uvm.dk og bliver opdateret årligt i første kvartal. Nedenfor kan du se, hvor stor en andel af eleverne som har gennemført deres uddannelse på normeret tid fra 2013. 

 

Se resultaterne ved at trykke her