Søg

Kvalitetsberetning

Kvalitetssystemets grundsten er en kvalitetsberetning som udarbejdes en gang årligt for det enkelte campus, i et tæt samarbejde mellem den ansvarlige uddannelseschef og uddannelseslederne på hver uddannelse.

På baggrund af det indsamlede materiale udarbejder direktionen og kvalitetskonsulenten derefter en opsamling, som indeholder en status over TECHCOLLEGEs uddannelseskvalitet som helhed, hvilket munder ud i en Handleplan for øget gennemførelse i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser. 

Formål med kvalitetsberetning

  • At have et formaliseret og fælles koncept til opfølgning på TECHCOLLEGEs kvalitetspolitik
  • At udvalgte områder gøres til genstand for systematisk og kritisk diskussion af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte uddannelser med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner (§7 stk.1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)
  • At sætte fokus på den udviklingsorienterede dialog internt på de enkelte uddannelser/afdelinger såvel som mellem uddannelsesledelse og direktionen- samt bestyrelsesniveau.

Formålet med kvalitetsberetningen er således, at der skabes overblik og refleksion over den udvikling, de enkelte uddannelser og afdelinger samt TECHCOLLEGE som helhed er på vej mod, samt hvor der bør fokuseres og justeres for at højne kvaliteten.