Søg

Globaliseringsstrategi

TECHCOLLEGE har pr. 1. januar 2016 denne samlede globaliseringsstrategi, som er gældende for alle vores afdelinger. Globaliseringsstrategien er udarbejdet af vores afdeling for globalisering.

 

Mobilitetsbarometer

TECHCOLLEGEs mobilitetsbarometer for 2015 kan læses her

Ser man på alle former for udenlandske praktikophold med en varighed fra 3 uger til 12 måneder sammen, så havde TECHCOLLEGE samlet set 93 EUD-elever ude i praktik rundt om i verden. I faktiske tal er dette en stigning på 8 fra 2014, hvilke jo ikke synes af meget, men ser man det i forhold til antallet af årselever på EUD i de to år, så repræsenterer det en stigning fra 3,8% til 5,3%, hvilken må siges at være ret pænt. Og endnu vigtigere. Igen i år er antallet af reelle praktikpladser i udlandet (de grønne i tabellen) steget – denne gang fra 41 til 47. Her er der tale om helt regulære, ekstra pladser oven i de danske, som har givet 47 af vores grundforløbselever mulighed for at fortsætte deres uddannelse på hovedforløbet på en virksomhed inden for deres branche.

Som noget nyt indeholder mobilitetsbarometeret for 2015 nu en opgørelse for hele skolen på samtlige af de målepunkter, der er opstillet i den nye strategi og handleplan for globalisering på TECHCOLLEGE frem mod år 2018. Opgørelse viser, at vi på langt de fleste parametre er godt på vej.

Du kan se alle tallene for skolen samlet og for dit eget college i den linkede pdf-fil, og har du spørgsmål hertil, så er du velkommen til at kontakte undertegnede.

 
Carsten Wowk Jepsen
International projektkonsulent
+45 7250 5297
+45 2526 6297