Søg

Strategi

 

TECHCOLLEGEs strategi tegner en vision og tre strategiske mål:

Vision

TECHCOLLEGE vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Vi ønsker at være én skole

TECHCOLLEGE rummer mange fag og faglige kulturer, men vi vil fremstå som én skole som kommende elever, virksomheder og andre interessenter kan stille ensartede forventninger til omkring kvaliteter og standarder.

På kortere sigt har vi tre strategiske mål: 

1. Vores uddannelser er et aktivt tilvalg

2. Vores studiemiljø bidrager til alle elevers faglige og personlige udvikling

3. Vi prioriterer og koordinerer udviklingsindsatser i forhold til værdiskabelse af kerneydelsen –undervisning og læring

 

EUD-reformen matcher på mange punkter det vi gerne vil. Så strategien er også vores måde at tilpasse skolen EUD-reformen, arbejdstidsrammer og kommende lovgivning.

 

Se hele strategien, visionen og de strategiske mål her (pdf).