Søg

Læreplads og skolepraktik

I løbet af dit grundforløb skal du finde en virksomhed, som vil tage dig i lære på dit hovedforløb. Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at finde en virksomhed, men det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Brug dit netværk, spørg omkring, mød op i virksomheder og send ansøgninger. Så lykkes det for de fleste.

Få gode råd om at skrive ansøgninger her.

Læs regler om forskellige typer praktikaftaler her

Hvis du (mod forventning) ikke finder en læreplads, kan du ikke fortsætte din uddannelse.

Husk, at det også er en mulighed at tage i praktik i udlandet - klik på Rejs og lær i menuen.

 

Skolepraktik i Praktikcenter Tech College Aalborg

Some description 

Praktikcenter Tech College Aalborgs skolepraktik for elektrikeruddannelsen ligger på Lindholm Brygge 3. Her går 10-15 elektrikerelever og arbejder med forskellige el-installationsopgaver. Ofte arbejder eleverne også på større byggeprojekter på andre af Tech College Aalborgs adresser.

Den daglige arbejdstid er kl. 7.00 til 15.00 (fredag kl. 7.00 - 12.00), og arbejdet foregår som på et hvilket som helst andet værksted. Skolepraktikinstruktøren er din mester, og han tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne mellem eleverne. Oftest arbejder du sammen med andre og sidemandsoplæring er et udbredt princip i skolepraktikken. Præcis som på et hvilket som helst andet værksted.

Praktikpladskonsulenten og skolepraktikinstruktørerne har et godt samarbejde med mange af landsdelens værksteder og finder på den måde hurtigt pladser til praktikcenterets elever. Der er kvote på elektriker-skolepraktikken, så det er ikke alle ansøgere, der kan få en skolepraktikplads. Praktikcenteret optager elever, som har bestået grundforløbet Strøm, styring og it. 

Profil billede
Kurt Dahl
Praktikpladskonsulent
Mobil tlf.: +45 2526 6470
Technology College Aalborg
Datatekniker, Elektronik og svagstrøm
Profil billede
Bjørn Christian Pedersen
Skolepraktikinstruktør
Mobil tlf.: +45 2526 6267
Technology College Aalborg

 

Læs mere om Praktikcenteret

Se alle ansatte i Praktikcenteret

 

Praktik i udlandet – rejs og lær!

PIU-ordningen giver dig som elev på en erhvervsuddannelse mulighed for at tage enten hele – eller en del af – din praktik på hovedforløbet i udlandet. Du og din praktikvirksomhed kan få økonomisk støtte fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) til to former for udsendelse:

Skoleudsendelse (PIU) er et længerevarende praktikophold for dig, der efter endt grundforløb ikke har en dansk uddannelsesaftale, men som i stedet ønsker at starte praktikdelen direkte i en udenlandsk virksomhed. Senere kommer du så tilbage på skoleophold i Danmark, og du afslutter uddannelsen på normal vis med dansk svendeprøvebevis.

Læs mere om betingelser og vilkår her.

Udstationering er et kortere praktikophold for dig, der har en dansk uddannelsesaftale efter endt grundforløb. Udstationeringen kræver, at du og din danske arbejdsgiver er enige om, at en del af praktikken (f.eks. 3 måneder) skal gennemføres hos en udenlandsk virksomhed. Udstationeringen tæller med i din samlede læretid, og du fortsætter med din danske praktik og med skoleopholdene efter hjemkomsten.

Læs mere om betingelser og vilkår her.

Opholdet i udlandet kan give dig et afgørende forspring i konkurrencen om de mest spændende jobs, når du er færdiguddannet. Mange danske virksomheder ønsker medarbejdere, som kan begå sig i fremmede kulturer, som kan klare sig på fremmedsprog, og som har prøvet at arbejde og klare sig selv i udlandet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte:

Profil billede
Carsten Wowk Jepsen
International projektkonsulent
Tlf.: +45 7250 5297
Mobil tlf.: +45 2526 6297
Profil billede
Kaj Thybo
International koordinator
Tlf.: +4572505227
Mobil tlf.: +45 2526 6227
Technology College Aalborg

 

nKNOWation 2014

Spændende dage med innovation på tværs af uddannelser og institutioner

Deltagere i DM i Skills 2015

Se hvilke elever der har kvalificeret sig til DM i Skills

Nå næste niveau i automatik, el og data

Efteruddan dig på Technology College

Årets Læreplads 2014

Er du i lære et fantastisk sted? Så nominer din læreplads her!