Søg

Hvad koster det?

Eleven skal i hele uddannelsesaftalens varighed have løn efter overenskomsten. Løntrin beregnes baglæns fra udlæringsdatoen. 

Lønrefusion fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)
Når en elev skal på skoleophold, yder AUB uddannelsesbidrag til din virksomhed og tilskud til befordringsudgifter. Kontakt praktikpladskonsulenten for yderligere information om lønforhold, refusion, voksenlærlinge mv. Se evt. www.virk.dk for yderligere information.

Information fås også ved fagets praktikpladskonsulenter. Hvis eleven er over 25 år vil der evt. være mulighed for voksenlærlingetilskud fra dit lokale jobcenter.Voksenlærlinge
Hvis eleven er fyldt 25 ved uddannelsesaftalens indgåelse, kan der laves et voksenlærlingeforhold. Det betyder reelt ikke noget for uddannelsen, bortset fra at eleven har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring. Desuden er der muligheder for højere lønrefusion og tilskud i praktiktiden.

Der er især to ting, I som virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af elever over 25 år:
  • Når du uddanner voksenlærlinge kan lønnen være højere, men du får automatisk besked om en højere lønrefusion fra AUB. Praktikpladskonsulenten er behjælpelig med denne opgave.
  • Derudover er der særlige tilskud til voksenlærlinge inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft / få elever i skolepraktik. Tilskuddet er på 30 eller 40 kr. / time i praktikperioderne.

Betingelserne for at få tilskud er:

  • Eleven skal være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
  • Uddannelsen skal være på den positivliste Beskæftigelsesregionen sender ud. Den aktuelle positivliste for Nordjylland fås hos praktikpladskonsulenterne. 
  • Arbejdsgiveren skal betale en løn der mindst svarer til den laveste løn en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område.
  • Ansøgning om tilskud skal indsendes senest 1 måned efter at uddannelsesaftalen er indgået.
  • Ansøgningen sendes til jobcentret i den kommune hvor din virksomhed ligger.
  • Ansøgningsskema fås hos jobcentret.

 

Se her, hvordan du tilmelder dig!

Start den 9. august

Seneste nyt

Kokkeelev blandt Michelin-stjerner

15 fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!

Har du lyst til at se skolen?

Vi viser rundt den første onsdag i hver måned.