Søg

Nyheder

Projekts formål var via et nært og målrettet samarbejde om accelereret og forbedret overførsel af ny viden og metoder fra universitetet, at styrke den videns- og innovationsbetingede konkurrenceevne i nordjyske industrivirksomheder inden for metal- og maskinområdet.

Man kan derfor sige, at IFUN ville implementerer og drifte en videns supply chain mellem de små og mellemstore jern og metalvirksomheder i Nordjylland og regionens videns institutioner, således at man gennem et netværk til stadighed er up front med nye indsatsområder.

Projektet viser:

En styrkelse af den innovationsbetingede konkurrenceevne i de små nordjyske industrivirksomheder inden for metal og maskinområdet ikke overordnet bygger på en forbedret overførsel af ny viden gennem videns institutioner til SME ’er inden for metal og maskinindustrien.

I mange tilfælde er kombination af eksisterende viden i forbindelse med anvendelse af principperne bag medarbejderdrevet og brugerdrevet innovation i en IFUN kontekst vejen til løbende forbedringer og øget konkurrenceevne.

 

 

Se her, hvordan du tilmelder dig!

Start den 9. august

Seneste nyt

To internationale projekter på Media

15 fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!

Har du lyst til at se skolen?

Vi viser rundt den første fredag i hver måned.