Søg

Teglværket

På Teglværket ligger vores auto-uddannelser, ligesom vores skolepraktikcenter er placeret her. Et af formålene i praktikcenteret er at få elevernes hverdag til at være så tæt på hverdagen ude i erhvervslivet som muligt. Det er gæsterne, der besøger Teglværket hver dag med til at sørge for. Her kommer nemlig både kunder, potentielle mestre, almindelige borgere, der skal have IT-hjælp, elever, skolepraktikelever og mange flere.

Start til oktober

Søg ind nu og start til oktober!

Åbent Hus

Besøg alle vores uddannelser den 16. november kl. 10-13