Tværfaglig Energioperatør

 
Kursus starter den 24.02.2020

TVÆRFAGLIG ENERGIOPERATØR

Hent printvenligt materiale her.

Lær hvordan din virksomhed kan bruge energiressourcerne optimalt – både i forhold til miljø og økonomi!

39 dages undervisning fleksibelt tilrettelagt mellem den 24. februar 2020 til den 08. februar 2021

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til ejendomsservicemedarbejdere, ejendomsserviceteknikere, serviceteknikere, tekniskservice ledere, pedeller mf. i private og offentlige virksomheder, institutioner og boligforeninger.

Tværfaglig Energioperatør er tilrettelagt specielt med det formål at give dig som servicemedarbejder/tekniker viden og indsigt i, hvordan man bruger energiressourcerne (vand, varme, el) rigtigt og optimalt.

Uddannelsesforløbet er et mix af vvs-, ventilations- og el-fag, hvor du bliver klædt godt på til at kunne servicere, vurdere og tale med eksterne leverandører om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg i virksomheden/institutionen. 

Den knowhow du opnår på uddannelsesforløbet Tværfaglig Energioperatør vil bidrage til en økonomisk besparelse og en miljøvenlig energipolitik i din virksomhed.

Fag (AMU mål) og undervisningsdatoer:

48895 - Varmeanlæg - installation, drift og service, 3 dage  240220 + 250220 + 020320

48896 - Varme - ændring & optimering af eksisterende anlæg, 2 dage 090320 + 100320

48898 - Fjernvarme - introduktion, 3 dage 230320 + 240320 + 300320

48899 - Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme, 7 dage 140420 + 200420 + 210420 + 060520 + 070520 + 250520 + 260520

48951 - Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne, 3 dage 100820 + 200820 + 210820

48884 - Belysning - lyskilder og kvalitet 2 dage 270820 + 280820

48949 - CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding, 3 dage 070920 + 140920 + 150920

48893 - Energitjek & -besparelse - tekniske installationer, 2 dage 240920 + 250920 

48911 - Elteknik i vvs-installationer, 3 dage 081020 + 191020 + 201020

48902 - Fjernvarme - større ejendomme, 3 dage 021120 + 031120 + 091120

48897 - Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg, 3 dage 161120 + 171120 + 231120

48582 Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice, 5 dage 180121 + 190121 + 010221 + 020221 + 080221

Der udstedes kompetencegivende AMU-fagbeviser samt supplerende samlet uddannelses bevis.

Pris og tilskud til arbejdsgiver
For deltagere med faglært uddannelsesniveau er prisen kr. 4.836. Der kan opnås VEU-godtgørelse til arbejdsgiver kr. 33.969,- pr. deltager. For deltagere med videregående uddannelsesniveau er prisen kr. 26.193 og der kan ikke opnås VEU-godtgørelse.

Der tages forbehold for små prisjusteringer i forhold til Finanslov 2020/2021.

Mulighed for indlogering i Aalborg i forbindelse med kurset
Hvis du har uddannelse til og med faglært niveau og har mere end 120 km t/r fra dit hjem til TECHCOLLEGE i Aalborg, kan du opnå tilskud til kost og logi op til kr. 500 pr. overnatning. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,00 pr. km efter de første 24 km. Har du uddannelse på videregående niveau er der ingen tilskud til indlogering eller transport. 
Ved booking af indlogering har du mulighed for reduceret pris hos KOMPAS Hotel Aalborg telefon 98121900. Oplys booking kode "TECHCOLLEGE" og du vil få din overnatning til kr. 618 pr. overnatning (normalpris kr. 835). 

Allersenest 14 dage inden kursusstart, vil du modtage en indkaldelse samt praktisk information fra skolen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på TECHCOLLEGE.

Hvad siger tidligere kursister? 

Tværfaglig Energioperatør-uddannelsen har givet mig et overblik over en meget bred vifte af fagområder. Jeg kan kende forskellen mellem hvad jeg selv kan/må og skal, og hvad jeg skal overlade til eksterne håndværkere.

Derudover har jeg viden nok til at byde ind med krav til udbudsmateriale og efter en gennemgang kan jeg sikre mig, at alt er med i tilbuds fasen. Undervejs i projekterne og til afleveringsfasen har jeg den fornødne viden om hvad der monteres og om det er de rigtige materialer, der bliver brugt.

Jeg kan sikre mig, at håndværkerne afleverer det aftalte og at de, f.eks ved varme, afleverer et anlæg, der er indreguleret.

Inden for energioptimering har jeg fået en solid viden, som gør, at når jeg på min arbejdsplads skal optimere, kan jeg selv byde ind, og dermed gøre projektet mere målrettet og billigere end ellers.

Uddannelsen har givet mig en masse brugbare værktøjer, som jeg før stod og manglede.

Bo Levisen, Teknisk Service Leder

AMU-nr Fag Antal dage
48895 Varmeanlæg - installation, drift og service 3
48896 Varme - ændring & optimering af eksisterende anlæg 2
48898 Fjernvarme - introduktion 3
48899 Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme 7
48951 Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne 3
48884 Belysning - lyskilder og kvalitet 2
48949 CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding 3
48893 Energitjek & -besparelse - tekniske installationer 2
48911 Elteknik i vvs-installationer 3
48902 Fjernvarme - større ejendomme 3
48897 Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg 3

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 871 kr. pr. dag. Hvis du har mere end 120 km til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg 500 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 881 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2019). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2019. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.efteruddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.efteruddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.efteruddannelse.dk

Du kan komme godt fra start med denne vejledning til tilmelding og søgning af VEU-godtgørelse.
Mangler du en digital signatur, kan du bestille en gratis her.

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Du er altid velkommen til at kontakte administrationen i OfficeTeam, hvis du har spørgsmål. 

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig eller din arbejdsgiver, ligesom du/din arbejdsgiver selv vælger, om indkaldelsen skal sendes pr. e-mail eller pr. post. Hvis der er valgt post, bliver indkaldelsen sendt til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 500 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

  • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
  • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
  • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
  • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

First Hotel Aalborg, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg, tlf. 9810 1400

Phønix Hotel - Aalborg, Vesterbro 77, 9000 Aalborg, tlf. 9812 0011

CABINN, Fjordgade 20, 9000 Aalborg, tlf. 9620 3000

(Book telefonisk og husk at nævne, at du skal på kursus på TECHCOLLEGE).

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

 

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
  • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
  • Dit navn.
  • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent