Almen fødevarehygiejne - 45818

 
Løbende tilmelding

Onlinekursus i almen fødevarehygiejne

På dette onlinekursus lærer du at arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne og at anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Efter kurset kan du anvende viden om mikroorganismers til at hæmme mikroorganismers udvikling og du kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Mål

Der lægges særligt vægt på, at du kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Du lærer at anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom du kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion efter kurset.

Du får kendskab til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer efter dette kursus. Du lærer noget om de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Du lærer også om gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Efter kurset kan du efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og du kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Du kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

 

Tilmelding:

Hvis du har problemer med tilmelding, er du velkommen til at kontakte uddannelsessekretær Gitte F. Rasmussen på telefon 72505271 eller e-mail gira@techcollege.dk.

AMU-nr Fag Antal dage
45818 Almen fødevarehygiejne 3

Kontakt

Jannie Rank Ringgaard
Uddannelseskonsulent
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær