Landbrug

 
Kursusnavn
Dato

Sprøjtecertificat-kurset indeholder seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget, herunder viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.