Emnetegning i CAD, assembly - 48926B

 
Løbende tilmelding

Minimum antal deltagere er 12. Når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger aftales nærmere om tidspunkt for start.

Onlinekursus i Emnetegning i CAD, assembly

Beskrivelse:


Du lærer at konstruere en given assembly bestående af 2-4 parter, importere standardkomponenter fra toolbox/content center samt fremstille og målsætte arbejdstegning af en assembly inkl. stykliste og positionsnumre.
 
Målgruppe:


AMU-kurset er et grundlæggende CAD kursus til konstruktion af emner i metalindustrien og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning.
 
Mål:


Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center.Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre.

 

Kontakt

Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær