EUX - Landbrug, dyr, planter og natur

 

Hvis du gerne vil være god til at arbejde med dyr, planter, teknik og maskiner inden for det grønne område, er dette en fagretning for dig. Her kommer du i gang med en uddannelse hvor du lærer at arbejde under naturens forudsætninger og med faglige traditioner inden for fagene. Du skal være god i skolen, for det kræver mange lektier og afleveringer at tage en EUX. 

Tid: Grundforløb 1 varer 20 uger

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Struervej 70, 9220 Aalborg Øst (Stalde, maskinværksted, bondegård osv.)
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

Undervisningen foregår både på marker og grønne anlæg, i stald, zoostald og i maskinhal. Desuden er der klasseundervisning i teorilokaler og studiecentre, ligesom vi tager på besøg hos f.eks. virksomheder inden for fagene.

På EUX - Landbrug, dyr, planter og natur lærer du færdigheder inden for de forskellige grønne uddannelser. Du får både introduktion til de forskellige fagligheder, og du kommer til at kombinere færdigheder og viden i en række projekter og praksisnære opgaver på tværs af fagene. Du lærer at arbejde sammen med andre – også på tværs af fremtidige faggrænser. Nogle dage er du på afdelingen på Struervej sammen med EUD-elever, der er ved at uddanne sig til landmand, dyrepasser, anlægsgartner og greenkeeper. Andre dage møder du på Øster Uttrup Vej 1, hvor du har undervisning i gymnasiefag sammen med EUX'er fra andre fagområder. 

Du får forudsætninger for at forstå hvilken rolle arbejdet med landbrug, dyr, planter og natur spiller i det danske samfund. Ligesom du kommer til at undersøge og diskutere hvordan du kan udfordre grænserne for hvad naturen og teknologien tillader os at gøre i dag.

Du lærer at skrive ansøgninger og søge job. Du får fag om både praktiske ting som hvordan en lønseddel ser ud, arbejdsmiljø og sund livsstil, så du med både krop og sind har overskud til såvel arbejde som fritid. Og der bliver også tid til at diskutere arbejdspladskultur, medborgerskab m.m.

Vi forventer at du møder op med interesse og vilje til at yde en arbejdsindsats og lægge engagement i uddannelsen. Også sammen med de andre på dit hold. Du følger det samme hold gennem det første halve år og når I fortsætter på EUX-landmand, vil I EUX'er stadig være sammen.

Fagretningen "Landbrug, dyr, planter og natur" ligger inden for hovedområdet "Fødevarer, jordbrug og oplevelser". 

Lærere på Landbrug, dyr, planter og natur

Jette Sommer Larsen
Faglærer
Pia Rasmussen
Faglærer
Christian Suhr Bech
Gymnasielærer
Dorothy Bendsen
Gymnasielærer
Mette Hoppe Nesgaard Aaen
Gymnasielærer
Rasmus Jespersen
Gymnasielærer
Thomas Dam Petersen
Gymnasielærer