Lærere

Brian Jensen
Faglærer
Kamala Nandani Signe Jellesen
Faglærer
Susi Fjeld Hansen
Faglærer

 

Kim Kaurin
Faglærer
Steen Hansen
Faglærer
Bjarne Rother Jensen
Faglærer
Heino Kjølholm Jensen
Faglærer
Charlotte Celeste
Timelærer
Sarangan Thedchanamoorthy
Faglærer
Thomas Kristensen
Faglærer