Søg

Temadag om studiemiljø i Elevforum

Den 19. marts 2013 var der inviteret til Elevforum i konferencelokalet på Tech College Aalborg. 38 elever fra skolens colleger og gymnasium mødte op til en hel dags spændende debat og idégenerering. Især var omdrejningspunktet studiemiljø og den gode studiestart.

Elever Tech College Aalborg 

Som altid indledtes temadagen med en præsentation af, hvad Elevforum går ud på. Konceptet er nemlig, at alle elever, der har lyst, kan være med i Elevforum fra gang til gang. Man forpligter sig ikke til fast deltagelse som i elevråd.

Dagens program var:

Workshop om studiemiljø og studiestart
Elevindflydelse og EEO (Erhvervsskolernes Elevorganisation)
Valg til Tech College Aalborgs bestyrelse
Valg til Aalborg Kommunes Ungebyråd
Vejledere og UU
Der var rigtig god stemning dagen igennem, og eleverne fandt flittigt på mange konkrete og kreative forbedringsforslag til livet på collegerne: introture, studierejser, tutorordning, fælles fester, gratis kaffe, billigere sund mad, træningsfaciliteter – ja, endda en kæledyrsdag!

Elevforum Tech College Aalborg 

Konstruktiv kritik er også en vigtig del af Elevforum. Denne gang blev fx skolens brug af infoskærme diskuteret med fokus på forbedringsmuligheder.

Fem stillede op til bestyrelsesvalget, hvor Jakob O. Madsen, teknisk designer-elev fra Metal College Aalborg, blev genvalgt. Oliver Gotfredsen, elev på Aalborg Tekniske Gymnasium, C.A. Olesens Gade, blev elevernes repræsentant i Ungebyrådet.

 Direktionen Tech College Aalborg ledelse

Ovenover: Skolens ledelse lyttede og noterede koncentreret under elevernes oplæg.

Nedenunder: Alle 38 elever, der deltog i Elevforum denne gang!

Elever Tech College Aalborg 2013 

Er du elev på skolen, og er du interesseret i Elevforum, er du altid velkommen til at kontakte Gerda Mariager på mail gma@tcaa.dk eller telefon 2526 6101.