Søg

Tech College Aalborg hilser reform velkommen

”Vi byder erhvervsskolereformen og dens mange nye tiltag velkommen. Vi ser det som en klar styrkelse af uddannelsen af de faglærte medarbejdere, som det danske erhvervsliv har så hårdt brug for,” siger direktør Michael Johansson, Tech College Aalborg.

På en række områder har Tech College Aalborg allerede foregrebet reformen ved at igangsætte aktiviteter og initiativer, som styrker uddannelserne og rekrutteringen fra folkeskolerne.

”I forbindelse med udarbejdelsen af vores nye strategiplan har vi allerede indarbejdet væsentlige målsætninger, som vil honorere reformen, der også kræver strukturmæssige og organisatoriske ændringer på erhvervsskolerne. Disse forandringer har Tech College Aalborg allerede taget hul på i form af en organisationsændring i efteråret,” fastslår Michael Johansson.

Campusmiljøerne er her allerede
Etableringen af attraktive miljøer i form af regulære campusområder, hvor unge fra forskellige uddannelser mødes og oplever et socialt og fagligt fællesskab, er allerede etableret i f.eks. Tech College Mariagerfjord, hvor SOSU-, handelsskole- og erhvervsuddannelser deler bygninger og faciliteter med byens 10. klassecenter og har opbygget fælles traditioner i form af f.eks. fælles skolestart og sociale events. Her bliver grunden ofte lagt til et kvalificeret uddannelsesforløb.

På Øster Uttrup Vej i Aalborg har HTX- og erhvervsuddannelser til huse i et sammenbygget bygningskompleks, som har gjort det muligt at etablere forskellige tværfaglige projekter, hvor de gymnasiale færdigheder bliver mikset med faglig viden fra håndværksfagene med EUX-uddannelserne som det klareste eksempel på, hvor langt man fagligt kan nå ad denne vej.

Tankerne om at udbrede budskabet om erhvervsuddannelsernes høje faglige niveau til 9. klasserne gennem Skills-konkurrencer er allerede fast etableret i Nordjylland. Her er samarbejdet mellem folkeskolerne og Tech College Aalborg yderligere blevet udbygget gennem udbud af en række valgfag til skolerne, hvor undervisere fra Tech College Aalborg er gæstelærere på skolerne, eller klasserne flytter timerne ind på en af Tech College Aalborgs afdelinger.

Langt fremme med ændringer
Endelig er Tech College Aalborg langt fremme med at opfylde kravet om en pædagogisk diplomuddannelse for alle lærere ansat i 2010 eller senere. For tiden er 40 lærere i gang med at tage uddannelsen, og de første 10 vil afslutte den i juni 2014. På Tech College Aalborg er man gået endnu videre, idet også lærere, der er ansat før 2010, har fået mulighed for at tage hele denne pædagogiske uddannelse, hvor kravet til denne lærergruppe i reformen blot svarer til et enkelt modul af den pædagogiske diplomuddannelse.

Plads til forbedringer
Men der er fortsat områder, hvor der kræves en yderligere indsats.
”Som jeg ser det, har man forsøgt at imødekomme nogle af praktikpladsudfordringerne. Men der er fortsat en del ting, som stadig mangler at blive afklaret,” mener Michael Johansson.

”Jeg havde også gerne set en samlet reform af ungdomsuddannelserne. At rive erhvervsskolerne ud af den store sammenhæng løser ikke problemerne med, at alt for mange tager en gymnasial uddannelse.”

”Men vi glæder os over, at erhvervsuddannelsesreformen er kommet, så vi kan trække i arbejdstøjet og få foldet reformen ud.”

”Og så har vi noteret os, at politikernes flittige orienteringsbesøg på Tech College Aalborg har sat sig spor i reformen,” slutter direktør Michael Johansson.