Søg

GPS kører traktoren

”Vend om, når det er muligt,” lyder det øretæveindbydende fra den lidt for kælne GPS-stemme, som utrætteligt forsøger at lokke én på afveje. Men Tom, Marge, Bert og de andre sirener har for længst forladt det indskrænkede liv på landevejene og er begyndt at gøre gavn på markerne.

I et klasseværelse på Agri College Aalborg er et dusin kursister samlet for at lære at tøjle de digitale sjæles lyst til at lede køretøjer på vildspor. Det flyver gennem luften med begreber som sprøjtespor, masterlinjer, autospor og skeloptagelser. For almindelige dødelige vel nærmest sort snak, men for deltagerne, der til dagligt får arbejdsdagen til at gå med dyrke landbrugsjord med størst muligt udbytte, giver det alt sammen mening – endda rigtig god mening.

Stor nøjagtighed
Hvor plageånden i personbilen nærmest navigerer på slump med en nøjagtighed på sølle 20 meter, kan traktorer og andre landbrugsmaskiner styres med en præcision på 2,5 centimeter. Det giver en lang række muligheder for at plotte markens nøjagtige form og beliggenhed, forhindringer som f.eks. søer, brønde og faste sten, som ploven skal løftes over.

Instruktør Torsten Birk Nielsen fører forsamlingen sikkert gennem en byge af skærmbilleder, der afslører de mange indstillingsmuligheder og måder at lægge arbejdslinjerne på, så redskaberne kommer hele marken rundt på den mest optimale måde uden overlapning, som vil betyde spild af såsæd, gødning og tid. Løbende bliver hans fremstilling afbrudt af velrettede spørgsmål fra forsamlingen, der kan trække på mange års erfaring med at meje marken.

Ingen slinger i valsen
Men nok så megen teori kan ikke erstatte hands-on-oplevelserne, så snart går turen ud i den nye, store maskinhal på Agri College Aalborg, hvor de GPS-udstyrede traktorer venter. Og så går det løs på de snedækkede og rimelig glatte marker ved skolen.

GPS i traktor Agri College Landmand Uddannelse

GPS-styringen holder kursen på de sneglatte marker.

Opgaven lyder på, at der skal lægges en masterlinje op gennem marken. Men det er rimelig svært at køre lige på det glatte underlag, så linjen fra A til B bliver til en bugtet vej. Men det gør intet, for GPS-anlægget forvandler med et enkelt tryk zig-zag-sporet til en ret linje, og da turen går den anden vejen, har automatikken overtaget rattet, og der er nu ingen slinger i valsen. Den computerstyrede traktor holder håndfrit en sikker kurs og fart og afslører en anden væsentlig fordel ved GPS-systemet.

Gør livet nemmere
”Det gør livet noget nemmere,” fortæller en kursusdeltager, der til daglig arbejder på en større maskinstation. ”Det kan være hårdt i skulder og nakke, når man styrer manuelt. Nu har man mentalt overskud til at have mere opmærksomhed på redskaberne og hvordan de kører.”

At det kan foregå i alt slags vejr og i mørke er andre faktorer, som er med til at give god økonomi i systemet. Efterhånden, som brugerne får erfaring med systemet, bliver fordelene mere synlige.

”Derfor er der også mange, som kommer igen på disse kurser,” fortæller instruktør Torsten Birk Nielsen, der underviser på både start- og avancerede kurser. ”De kommer tilbage for at se, om det kan gøres endnu smartere.”

I denne omgang er der tilmeldt omkring 120 deltagere til en række hold på GPS-kurset, der er resultatet af et samarbejde mellem Erhvervsskolerne Aars og Agri College Aalborg. Også eleverne på sidstnævnte skoles uddannelse til jordbrugsmaskinfører er blevet sat godt og grundigt ind i GPS-teknologiens mange muligheder.

GPS traktor elev

 

Det kræver viden og erfaring for at kunne udnytte GPS-systemets muligheder.