Søg

Over 100 ledere og vejledere hørte nyt om EUD-reformen

Tirsdag den 4. november samledes lidt over 100 ledere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og produktions-, efter- og specialskolerne i konferencelokalet på Øster Uttrup Vej for at høre om den nye erhvervsskolereform.

Otte nye fagretninger på Tech College Aalborg

Uddannelsesleder Tina Lindegaard og vejleder Aase Jensen fortalte om reformens hovedelementer, herunder de to nye grundforløb G1 og G2, adgangskrav, de nye hovedområder og de kommende otte fagretninger her på Tech College Aalborg:

  • Teknologi og velfærd
  • Mad, oplevelser og stil
  • Landbrug, dyr, planter og natur
  • El, byggeri og energi
  • IT, web og medier
  • Produktion, konstruktion og biler
  • Biler og byggeri (Hadsund)
  • Teknologi og mad (Hobro)


Bedst muligt samarbejde i fremtiden

Afsluttende var der debat ved bordene – og i plenum – om hvordan de forskellige institutioner og Tech College Aalborg kan samarbejde i fremtiden om at sikre skolernes afgangselever og andre den bedst mulige vejledning ift. valg af uddannelse. Debatten viste at der er stor interesse om dette samarbejde, både fra ledere/vejleder og fra Tech College Aalborg.

En god erfaring

Der var stor interesse og opbakning til Orienteringsmødet, og interessen fra de over 100 fremmødte var stor. Det er første gang Tech College Aalborg afholder denne typer orienterings- og debatmøder, men interessen og dialogen på mødet ansporer til at vi bruger denne orienteringsform i fremtiden.

Her på sitet kan du følge med i hvad reformen betyder for uddannelserne efter 1. august.