Søg

Unge udvikler fremtidens bolig for ældre

nKNOWation er et tværfagligt event mellem Tech College Aalborg, Aalborg Tekniske Gymnasium og SOSU Nord. Gennem to dage i september 2014 udviklede eleverne deres evner til at tænke innovativt og samarbejde på tværs af uddannelserne. nKNOWation sluttede med en finale, hvor de bedste idéer blev kåret. 

Vindergruppen havde lavet et koncept som hed "Omsorgsuret". Problematikken for mange ældre og handicappede er, at de har mange separate enheder som f.eks. pulsmåler, fald-alarm, tilkald, gps til demente, telefon etc. Omsorgsuret ville samle alle disse enheder i en smart designet enhed, som kunne bæres på håndleddet og ligne et ur.

Vindergruppen bestod af: Jakob Jørgensen, Mike Sørensen, Milica Kristensen, Anne Marie Bjørn, Rasmus Væver og Morten Pedersen.

Andenpladsen gik til konceptet "Miode", som var et armbånd til hørehæmmede. Armbåndet giver en impuls mod huden når det ringer på døren, telefonen ringer etc. så de hørehæmmede bliver tryggere og bliver informeret om hvad der sker omkring dem.

Tredjepladsen havde lavet et koncept kaldet Following Light. Problematikken her var at faldskader for ældre og handicappede er dyre, ubehagelige og at skaden er lang tid om at hele – og de fleste af disse skader opstår fordi den ældre/handicappede falder grundet manglende lys. Gruppens idé var at lave en løsning hvor lyset i boligen tænder der hvor vedkommende befinder sig, så beboeren hele tiden kan se noget. Det skulle foregå via en sender i personens foretrukne smykke og sensorer som kan triangulere, hvor personen befinder sig.

At sætte elever med teknisk baggrund sammen med elever med en sundhedsmæssig baggrund danner et stærkt vidensfelt med grobund for gode ideer og værdifulde samarbejdskonstellationer. Disse ideer kan være med til at udvikle og formidle ny viden, der er relevant for praksis.

I 2014 er temaet for nKNOWation "Hvordan skabes fremtidens bolig så borgeren kan blive længst muligt i eget hjem?" nKNOWation samlede over 200 deltagere fra et bredt udsnit af uddannelserne på TCAA, SOSU Nord og AATG, som, på tværs af uddannelser og fagligheder, skal være innovative omkring problemstillingen.