Søg

Spændende temadag i Fælles Elevforum

Tirsdag den 9. september 2014 var der temadag i skolens Fælles Elevforum. 28 elever fra de fleste colleger var samlet i Konferencen på Øster Uttrup Vej til en fælles dag, hvor formålet - som sædvanligt - var at give eleverne mulighed for indflydelse, få deres stemmer hørt og lære hinanden at kende på tværs af uddannelserne.

Debat med direktionen
Direktionen præsentererede hovedpunkterne i den kommende strategi, og der var en engageret og interesseret debat, både omkring strategiens mål og planlagte handlinger og om en række øvrige relevante emner som eleverne tog op. Blandt andet blev følgende emner diskuteret: rekruttering i folkeskolerne, studiemiljøet, dannelsen i uddannelsen, trafikforholdene og busserne, spisepauser og kø i kantinen, lærernes nye arbejdstider, motion på skemaet, praktikpladser, elevindflydelse, elevforum og lokale elevforum. 

Some description

Elevpolitik og valg
Senere på dagen holdt repræsentanter fra Erhvervsskolernes Elevorganisation, EEO, oplæg, og der var valg til skolens bestyrelse. Her blev Lisa Helene Skov fra Agri valgt, og hun udgør nu sammen med Kenneth Willander fra Construction de to elevrepræsentanter i bestyrelsen. Endvidere var der valg af elevrepræsentanter til Aalborg Kommunes Ungekongres den 25. september og et kommende regionalt arrangement den 30. september hvor regionen samler unge fra ungdomsuddannelserne for at få input til en ny regional udviklingsstrategi. Endelig blev der også valgt en elev til dommerkomiteen til Årets Læreplads

Some description

Kenneth Willander og Lisa H. Skov er elevrepræsentanter i skolens bestyrelse.

Spændende at engagere sig
Elevernes evaluering mod slutningen af dagen var at det havde været en kanon dag som havde været både spændende og sjov, samtidig med at man fik lært en masse om skolen, og at "alt det der med elevindflydelse" ...at det er faktisk rigtig spændende at engagere sig i.

Hvis du vil vide mere om Fælles Elevforum er du velkommen til at kontakte pædagogisk chef Gerda Mariager