Søg

Fremgang på Tech College Aalborg: Flere elever og flere praktikpladser

På landsplan er der vigende interesse for erhvervsuddannelserne. I Aalborg går det fremad!

Øget elevoptag

Der er stor interesse i at gennemføre en erhvervsuddannelse på Tech College Aalborg. På nuværende tidspunkt er der tale om en vækst på ca. 10%. Skolen forventer at ca. 1.500 elever begynder på en erhvervsuddannelse til august 2015. Tech College Aalborg kan også se at der bliver flere praktikpladser.

Vi er stolte af fremgangen i både tilmeldinger og praktikpladsaftaler. Det er en fremgang som giver muligheder for de unge mennesker der baserer deres fremtid på en erhvervsuddannelse fra Tech College Aalborg. Der er bred politisk enighed om behovet for at øge antallet af unge der tager en erhvervsuddannelse. Dels for at styrke arbejdsmarkedets mangel på faglært arbejdskraft og dels for at styrke muligheden for at videreuddanne sig inden for det teknisk- naturvidenskabelige område”, udtaler direktør Michael Johansson.

Flere praktikpladser 

På landsplan er der et generelt fald i antal praktikpladser på ca. 8%, men på Tech College Aalborg er der en fremgang på knap 15 %, og tendensen fortsætter hvilket har en afsmittende effekt på skolen og især på eleverne. 

Fremgangen i praktikpladser er en stor glæde for vores elever. Det betyder at endnu flere har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse med en praktikplads hos en virksomhed. Der er fortsat mange nordjyske virksomheder der kan tage elever, men det er en glædelig udvikling at flere unge får en praktikmulighed. På Tech College Aalborg har vi et godt samarbejde med virksomhederne. Det har vi netop fået bekræftet i vores seneste virksomhedstilfredshedsundersøgelse”, siger uddannelsesdirektør Keld Skovsgård.

Kvalificerede elever

På Tech College Aalborg, er der fokus på at dygtiggøre de elever der aktivt har valgt at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at Tech College Aalborg, som andre erhvervsskoler, har været udfordret med mange unge der ikke var uddannelsesparate og som følge heraf skabte et stort frafald. 

En kombination af skolens strategi og den kommende EUD-reform vil skabe plads til elever der VIL og KAN opfylde de krav og forventninger der kræves til at gennemføre en erhvervsuddannelse. På Tech College Aalborg er undervisningstiden for eleverne hævet med næsten 30% inden for det seneste år. 

Kvalificerede faglærere

Tech College Aalborg har gennem mange år leveret en stor faglighed i uddannelserne. Nøglen til skolens faglige styrke ligger i undervisernes store faglige engagement.

Trods det faktum vil den kommende tid byde på øget kompetenceudvikling af underviserne således, at elevernes svendebrev og kvalificering kan modstå fremtidens krav og forventninger.

profileimage
Michael Sekjær Johansson
Direktør
profileimage
Keld Skovsgård
Vicedirektør