Søg

Elever hædret med legater

Tolv elever fordelt på Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland har hver netop modtaget et hæderslegat af fonden HTS Nordjylland (Handel, Transport og Service). Ved en ceremoni på Aalborg Handelsskole 10. december fik eleverne diplomer, penge og pæne ord med på vejen som en påskønnelse af deres indsats og dygtighed inden for uddannelser, der vedrører handel-, transport- og servicefag.

Legaterne, der alle var på 20.000 kr., blev uddelt af formand for HTS-fonden Svend Pedersen. I udvælgelsen har fonden bl.a. lagt vægt på, at eleverne igennem deres studie har været dygtige og målrettede. Desuden belønnes eleverne for, at de har bidraget positivt til det gode sammenhold og sociale miljø i klassen.

– Eleverne har bevist, at de uddannelsesmæssigt har gjort en kæmpe indsats. Det gælder både i forhold til det rent faglige og i forbindelse med at bidrage aktivt til det sociale sammenhold. Kombinationen mellem at præstere godt fagligt og samtidig udvise stærke sociale kompetencer er netop noget, som erhvervslivet vægter højt, fortæller Poul Søe Jeppesen, der er direktør på Aalborg Handelsskole.

Bag indstillingen af eleverne står de enkelte skoler, og for flere af eleverne kommer legatet som en rigtig god håndsrækning bl.a. i forbindelse med deres videre studier. Flere af dem overvejer nemlig et studie- eller praktikophold i udlandet.

Det er femte gang, at HTS-fonden uddeler hæderslegater til elever fra de tre uddannelsesinstitutioner.

Legatmodtagerne fra Tech College Aalborg var Aksel Laust Nielsen, Bettina Lindgren Rasmussen, Monica Amtoft og Tilde Hansen. Fra AMU Nordjylland modtog Bettina Vammen, Susanne Toft Johansen, Peter Møller Nielsen og Emil Larsen hver et legat. Og fra Aalborg Handelsskole blev der givet legater til Louise Bjerre, Frida Brøndum, Ida Mersholm og Mads Porsborg.

På billedet: 12 glade modtagere af HTS-fondens hæderslegat sammen med fondsformand Svend Pedersen. Blandt modtagerne var elever fra både Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland.