Søg

Future Welfare Technologies – next practice 2050

Tirsdag d. 26. maj kl. 9-16 holdt SOSU Nord, University College Nordjylland, Tech College Aalborg og Aalborg Universitet seminaret Future Welfare Technologies – next practice 2050 i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning og Vækstforum Nordjylland. Seminaret skulle medvirke til at sikre Nordjylland førerpositionen i implementering af borgernær velfærdsteknologi. 

Tech College Aalborg deltog i seminaret Future Welfare Technologies som handlede om velfærdsteknologi

Fremtidens velfærdsteknologier – fx sundhedsapps til monitorering og diagnosticering inden for sundhedsvæsnet, førerløse biler til ældre og handicappede og robotternes indtog i arbejdsliv og plejesektoren – er nogle af de fremtidsscenarier, som var på programmet.   

Future Welfare Technologies – next practice 2050 stillede skarpt på, hvordan der kan skabes et intelligent partnerskab mellem myndigheder, videninstitutioner og virksomheder i regionen, så man sammen styrker forskning, udvikling og implementering af next practice inden for velfærdsteknologi i Region Nordjylland. Seminaret var således et møde mellem institutionerne, der bruger velfærdsteknologien i undervisning og deres arbejdsliv, kommunerne og politikerne som træffer beslutninger inden for området samt virksomhederne, som udvikler velfærdsteknologiske produkter i praksis. 

undefined

Seminaret indeholdt også workshops, hvor man tog udgangspunkt i fire fremtidsscenarier i 2050 for borgernær velfærdsteknologi. En kreativ proces blev sat i gang, hvor de 95 deltagere arbejdede med at skabe et fælles idékatalog over next practice-projektideer. Efterfølgende bliver kataloget så behandlet i samarbejde med fundingeksperter fra Norddanmarks EU-kontor, i forhold til idéernes bæredygtighed til at hente EU-midler hjem til forsknings- og udviklingsprojekter i Nordjylland.

Arrangementet gav stof til eftertanke og en masse spændende ideer til, hvordan uddannelser også skal tænke anderledes i forhold til fremtidens medarbejdere, der skal beherske teknologien, men også samarbejde på kryds og tværs af faggrupper.