Søg

Elektrikerelever uddannes i Island

Lasse Møbjerg Kristensen, elektrikerelev ved Technology College Aalborg, har fundet en praktikplads på lang afstand af skolen. Han er nemlig lavet en fire-årig uddannelsesaftale med firmaet ”TG raf” i Grindavík, Island. En aftale Lasse er meget glad for.

Kanon godt at være i praktik i udlandet

Vi arbejder hovedsageligt på skibe – laver el og styring på skibe, og det er kanon godt”, synes han, ”Det er godt at være i udlandet og lære faget, og så lære det på sit modersmål på skolen”. Det er en fordel for Lasse at de islandske regler og bekendtgørelser for elarbejde ligner de danske meget.

Lasse Møbjerg Kristensen, elektrikerelev ved Technology College Aalborg i praktik i Island.

Lasse Møbjerg Kristensen der kommer fra Aalborg, har familie på Island og har boet der tidligere, men derfor er sproget stadig svært. Det har dog ikke været nogen hindring: ”De er alle sammen tålmodige med sproget – mit islandske er ikke på toppen, men de tager hensyn”, fortæller han og tilføjer at han er glad for firmaet: ”Vi er ikke så mange – jeg tror vi er 15 ansatte. Vi har en god leder, og der er en god stemning hvor alle kender hinanden godt. Vi mødes også uden for arbejdstiden”.

Tog endnu en elev fra Technology College

Og det islandske firma er også glade for deres danske elev. Blandt andet derfor tog TG raf en anden elektrikerelev fra Technology College, Martin Lund, som erstatning da Lasse skulle til Danmark for at tage ét af sine skoleforløb. Faktisk var TG raf med på ideen allerede inden de overhovedet havde mødt Martin Lund.

Martin Lund, EUX elektriker elev, Technology College Aalborg, i praktik i Island, praktik i udlandet

Martin der kommer fra Nibe, rejste til Island på en fire-ugers aftale, støttet af EU’s program Erasmus+. Det betød at han i starten måtte klare sig for sin SU, men efter de fire uger fik han en aftale med fem måneders lærlingeansættelse. ”Hvis du viser at du gerne vil, så er det en god mulighed for at komme ind. Hvis man gider arbejde de timer for SU’en, så kan man vise hvad man kan, og så kan man – måske – få en aftale”, fortæller Martin.

I Martins første måned delte han lejlighed i Grindavík med Lasse. De kendte ikke hinanden på forhånd. Lasse er styrings- og reguleringselektriker, og Martin tager sin uddannelse som EUX så han også får gymnasiefag og studiekompetencer. Martin Lund er nu tilbage i Danmark på skoleophold, og har valgt at fortsætte sin uddannelse hos Arla. Han har rigtig fine anbefalinger med hjem og et tilbud om at komme tilbage til TG raf hvis han vil - også selv om han slet ikke kan tale islandsk.

Islandske virksomheder er glade for lærlinge fra Technology College Aalborg, praktik i udlandet

Begge lærlinge fik hurtigt stort ansvar

Både Lasse og Martin oplevede at de meget hurtigt fik stort ansvar på arbejdet. Måske fordi danske elever har mere praktisk arbejde – de lærer mere hands-on – end islandske elever. I Island har man tre års teori på skolen inden man kommer ud og skal lære praksis. På de danske erhvervsuddannelser begynder praktikken tidligere og praksis fylder i det hele taget meget mere.

Når Lasse møder sine danske klassekammerater på skoleforløb kan han høre at han får mere ansvar end dem der er i praktik i Danmark: ”Jeg bliver bare kastet ud i det, og der er ikke nogen der kigger én over skuldrene. De har tillid til at jeg kan og hvis det er noget jeg ikke har prøvet før, sætter de mig godt ind i tingene - og jeg kan bare ringe hvis jeg kommer i tvivl”.

Behov for faglærte i Island

Lasses aftale med det islandske firma blev en anledning for Tech College Aalborg til at gøre en indsats for flere praktikpladser i Island. Leder af praktikcenteret Per Dennis Kristensen og international koordinator Kaj Thybo tog til Island for at opsøge mulige praktikvirksomheder.

Per Dennis Kristensen, praktikcenterchef, på opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser, TG Raf, Grindavik, Island

Det blev både til besøg hos Uddannelsesrådet for Island hvor de både fik spredt kendskabet til de danske praktikelever til islandske arbejdsgivere og fik åbnet for et fremtidigt samarbejde. De besøgte virksomheder som Marel Foods, Opin Kerfi, Nyherji og Vodafone som alle viste interesse for de mange forskellige ordninger og muligheder for at få danske elever i kortere eller længere praktikophold.

Island mangler generelt faglært arbejdskraft, og den danske, praktiske, måde at bygge uddannelserne op på tiltaler det islandske erhvervsliv.

Kaj Thybo, international koordinator, Technology College Aalborg på teknisk skole i Reykjavik, Island

Der blev også tid til et besøg på teknisk skole i Reykjavik.

   

profileimage
Kaj Thybo
Studie- og infocenter
+45 7250 5227
+45 2526 6227
TECHCOLLEGE
profileimage
Per Dennis Kristensen
Praktikcenterchef
+45 7250 5140
+45 2526 6140
TECHCOLLEGE