Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatets opgaver

I ledelsessekretariatet arbejder vi med at understøtte direktion, bestyrelse og forretningsudvalg på en måde, så vi kan medvirke til at kvalitetssikre beslutninger, opfølgning og kommunikation på en professionel og ordentlig måde.

Ledelsessekretariatet er omdrejningspunkt for møder, seminarer, aktiviteter og arrangementer – ikke blot på direktionsniveau, men på organisationsniveau, fx chefgruppe, chef- og ledergruppe, samarbejdsudvalg, medarbejderforum, elevforum, og andre relevante fora.

Ledelsessekretariatet er stabsfunktion til skolens direktion, og vi bestræber os samtidig på at være et åbent kontor, hvor du som ansat på skolen altid er velkommen, hvis du har spørgsmål til os.

Sekretariatets hovedopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

  • Generel ledelsesbetjening af direktionen, den samlede chefgruppe, bestyrelse og forretningsudvalg, mødeplanlægning, kalenderstyring, sagsbehandling, udviklingsopgaver, strategiarbejde, kvalitetsarbejde, projektstyring, kommunikation og presse i relation til direktion og bestyrelse, koordineringsopgaver på tværs af organisationen.

Kontakt

Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Jakob Bislev
Chefkonsulent