Økonomi- og digitaliseringsafdelingen på TECHCOLLEGE

Økonomi- og digitaliseringsafdelingen på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1 og refererer organisatorisk til skolens ressourcedirektør. Afdelingen er opdelt i fem teams; HR, økonomikonsulenter, regnskab, løn og indkøb.

HR

HR-teamet består af:

Annelise Pedersen
HR-medarbejder
Mette Rendbøl Thomsen
HR-konsulent
Sanne Kryger
Juridisk konsulent

Økonomikonsulenter

Økonomikonsulentteamet består af tre medarbejdere og servicerer og rådgiver skolens medarbejdere, chefer og ledere.

Betina Maria Thimm Christensen
Økonomikonsulent
Merete Nyvang Pedersen
Økonomikonsulent
Nadia Bermann
Økonomikonsulent

Regnskab

Regnskabsteamet består af fem medarbejdere og servicerer skolens colleger, skolehjem og eksterne interessenter inden for områderne:

  • Kasse/debitor/kreditor
  • Indberetninger
  • Projekter
  • Økonomistyring og regnskab

Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt af TECHCOLLEGE kontakt venligst Lisbeth. Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt til TECHCOLLEGE kontakt venligst Marianne.

Kathrine Gjørret Jokumsen
Økonomiarbejder
Lene Bennyson
Økonomimedarbejder
Lisbeth Ulla Sørensen
Økonomimedarbejder
Marianne Schroeder Kristensen
Økonomimedarbejder
Vivi Andersen
Økonomimedarbejder

Løn

Lønteamet består af tre medarbejdere, hvis primære opgave er at sikre, at skolens ca. 650 ansatte får udbetalt korrekt løn. Ud over lønadministration arbejder lønteamet blandt andet med:

  • Rådgivning og besvarelse af lønrelaterede spørgsmål
  • Refusion i forbindelse med sygdom, barsel, fleksjob mv.
  • Udbetaling af ydelse til skolepraktikelever
  • Analyse- og statistikker på lønområdet
Annemette Christensen
Overassistent
Britta Gerding
Lønmedarbejder
Julie Nødskov Eskelund
Lønmedarbejder

Indkøb

Indkøbsteamet består af to medarbejdere, hvis primære opgave er at administrere skolens indkøbspolitik og at servicere kolleger og eksterne interessenter i alle forhold med relation til indkøb.

Indkøbskontoret indgår, præsenterer og vedligeholder aftaler, som understøtter driften af skolens områder. Det være sig indkøbs-, leje- og serviceaftaler.

TECHCOLLEGE er vært for Indkøbsfællesskab Nord. Den daglige ledelse af dette er forankret på indkøbskontoret.

Jesper Dalbro Thomsen
Indkøbsansvarlig
Pernille Lindrup Lausen
Indkøbsmedarbejder