Søg

Pædagogisk X – erhvervspædagogisk videnscenter

I Pædagogisk X arbejder vi løbende med følgende opgaver:

 

  • Pædagogisk kompetenceudvikling (bl.a. diplomuddannelser for lærere og ledere)
  • Undervisningsvejledning for nye faglærere gennem skolens særlige erhvervspædagogiske modtageprogram for nye lærere
  • Implementering af skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag
  • Udvikling af ny pædagogisk praksis og omlagt undervisning, bl.a. via udviklingsprojekter
  • Udvikling af professionelle læringsfællesskaber
  • It-pædagogisk udvikling og implementering af pædagogiske it-redskaber
  • Initiering og facilitering af udviklingstiltag, undervisningseksperimenter og nye metoder
  • Kvalitetssikring, herunder evalueringer, gennemførelses- og frafaldsstatistikker, tilfredshedsmålinger, mv
  • Lokale undervisningsplaner - skabeloner og udarbejdelse af generelle afsnit
  • Samarbejder bredt med en række relevante interne og eksterne interessenter omkring læring, undervisning, udvikling, vejledning, kontaktlærerarbejde, elevtrivsel, læringsmiljøer, kompetenceudvikling samt øvrige relevante forhold i relation til skolens mål og strategi

 

Formålet for Pædagogisk X er at understøtte skolens pædagogiske praksis og udvikling ved at sætte læring og trivsel i centrum. Afdelingens primære ansvarsområder og opgaver er at sikre kvalitet, sammenhæng, retning og udvikling af den erhvervspædagogiske praksis i et fælles skoleperspektiv. 

 

Dette sker i samarbejde med skolens uddannelseschefer, uddannelsesledere, faglærere, vejledere og øvrige støttepersoner omkring kerneopgaven. Samarbejde, fælles vilje og gensidig respekt er fundamentale forudsætninger for at løfte opgaverne.

 

Igennem vores daglige arbejde understøtter vi planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen - med fokus på at fremme læreprocesser og læringsudbytte i læringsfremmende studiemiljøer. 

 

Rammen for vores arbejde er skolens strategi, fælles didaktiske og pædagogiske grundlag, samt lovgrundlaget for erhvervsuddannelser.

 

 

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

Pædagogisk didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler vores værdier, menneskesyn og den måde, vi ønsker at møde elever og kursister på. Derfor henvender det sig til alle ansatte på skolen, som på forskellige måder er i kontakt med vores elever, selvom store dele af grundlaget vedrører vores kerneopgave: undervisning.​​

Læs grundlaget her.

 

Ramme for organisatorisk og pædagogisk handleplan 2016-2019

 

Se ansatte i Pædagogisk X