Pædagogisk X

 

TECHCOLLEGE har en klar ambition: Skolen ønsker en nutidig og stærk læringskultur. Det betyder, at læringsmiljø og læringstilgange kontinuerligt udbygges og kvalificeres – med respekt for det, som allerede er godt og med mod til at ændre det, der er vigtigt og nødvendigt.

Pædagogisk X’s opgave er at understøtte den udvidede direktions ambitioner i den retning. (Nederst på siden fremgår hvem der er ansat i Pædagogisk X)

Formålet med afdelingen er:

  • at styrke udvikling og trivsel for skolens pædagogiske aktører – primært lærere og ledere – men henblik på at elevernes trivsel og læring løftes 
  • at arbejde for at TECHCOLLEGE fremstår som en nutidig skole, i pædagogisk og didaktisk optik, hvad angår såvel pædagogisk ledelse samt undervisningspraksis
  • at udfordre den pædagogiske ramme som er givet i forhold til at bedrive undervisning på en erhvervsskole, hvilket blandt andet sker gennem sparring med den udvidede direktion

Afdelingen tager løbende fat i forskellige fokus for at indfri sit formål. 

   

Aktuelt er det blandt andet:

  • strukturerede og eksplicitte indsatser i forhold til at arbejde med professionelle fællesskaber
  • LUP som et greb til at fremme dialoger om pædagogik og didaktik
  • pædagogiske ledelse som en vej til bedre og dybere læring og derigennem fastholdelses af elever
  • teknologi som et middel til at forstærke og transformere relationer og læring

Groft forenklet kan man sige, at Pædagogisk X arbejder med vejledning og sparring på måder, der fremmer procesforståelse og growth mindset på alle niveauer i organisationen.

Growth mindset skal her forstå som en kultur, hvor såvel ledere, lærere og elever omfavner udfordringer, fortsætter på trods af modgang, ser anstrengelser som vejen til beherskelse, lærer fra kritik og finder inspiration fra andres succes.

Skolen vil gerne kendes på en en fælles pædagogisk kultur. Rammen at arbejde med en sådan kultur er beskrevet i skolen fælles pædagogisk didaktiske grundlag. Grundlaget afspejler vores værdier, menneskesyn og den måde vi ønsker at møde elever og kursister på. Derfor henvender det sig til alle ansatte på skolen, som på forskellige måder er i kontakt med vores elever, selvom store dele af grundlaget vedrører vores kerneopgave: elevernes læring.

Du kan høre om skolens fælles pædagogiske grundlag i videoen nedenfor eller du kan læse det her på hjemmesiden.

Pædagogisk X har følgende medarbejdere ansat:

Anders Breinholt
Pædagogisk chef
Anna Bomholt
Pædagogisk udviklingskonsulent
Lone Simonsen
Udviklingskonsulent
Marie Pedersen
Udviklingskonsulent
Mette Gram
Udviklingskonsulent
Sussie Darwin Madsen
Udviklingskonsulent