Søg

Praktikcenterråd

Der er nedsat et Praktikcenterråd i relation til praktikcentret.

Praktikcenterrådet har til formål at rådgive praktikcenterchefen, Per D. Kristensen, med henblik på, at praktikcentret skal præstere høj kvalitet i aktiviteterne med virksomhedslignende forhold så vidt muligt. Samtidig skal praktikcentret være i tæt dialog med de faglige organisationer, så der ikke bedrives konkurrenceforvridende aktiviteter.  

Praktikcenterrådet består af 8 medlemmer, som er sammensat af 3 arbejdsgiverrepræsentanter fra lokale uddannelsesudvalg (LUU), 3 arbejdstagerrepræsentanter fra LUU, 1 medarbejder repræsentant og 1 elevrepræsentant. Sammensætningen af repræsentanterne fra LUU afspejler TECHCOLLEGEs campusstruktur, og der vælges så vidt muligt 2 rådsmedlemmer fra hvert campusområde fra hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Praktikcenterrådet mødes min. 4 gange om året (én gang i kvartalet), og valgperioden er 2 år, der er valgseminar hvert 2 år i februar og nuværende råd blev nedsat d. 28. februar 2016.
    
Medlemmer af Praktikcenterrådet

 

 
Mads Guldager, arbejdstager, rep. for tømrer og 3F 

Frits Danielsen, arbejdsgiver rep. for Media

 
      
Hanne Danielsen, arbejdsgiver, rep. for frisør og kosmetiker
Kurt Frederiksen arbejdstager rep. for Food og 3f
 
 
Per Jacobsen, arbejdsgiver, rep. for mekaniker og Dansk Industri
Tage Nielsen, arbejdstager, rep. for smed og Dansk Metal
 
Medarbejderrepræsentant:
Vakant
 
Elevrepræsentant:
Nicolai Stausgaard
 
Suppleanter:
Per Dahl Sørensen, arbejdstager, rep. for elektriker
Bent Zakariasen, arbejdsgiv. rep. for smed, industritekniker og teknisk designer
 
 
  1. Øster Uttrup Vej
  2. Rørdalsvej
  3. Mariagerfjord
  4. Metal
  5. Agri
  6. Auto og praktikcenter
  7. AATG