Søg

Reception og Elevadministration

 

Office Team - elevadministrationen

Office Team er TECHCOLLEGEs centrale elevadministration. Office Team er organiseret i mindre teams, der alle ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Tilsammen servicerer vi skolens elever, mestre og kursister og understøtter skolens afdelinger med: 

  • Formidling og fortolkning af lovgivningsmæssige opdateringer inden for administration af erhvervsuddannelser og efteruddannelse.
  • En kontinuerlig udvikling af processer og arbejdsgange vedr. elev-/kursistregistrering, elevplan (i forhold til såvel elev som mester), optagelse.dk og tidsregistrering.
  • En rådgiver/sparringspartner for uddannelseskonsulenterne vedr. lovgivning og koordinering af aktiviteter omkring efteruddannelse. Herunder dialog med Undervisningsministeriet om tolkning og opfølgning på regelsæt, styring af EVE-ramme og udlægningsaftaler. 
  • Administration omkring tværgående regionale projekter og øvrige tilskudsfinansierede projekter, der implementeres på tværs af organisationen. 
  • Tværgående samarbejder i VEU Center Aalborg Himmerland.
  • TECHCOLLEGE har et veletableret samarbejde med folkeskolerne omkring gennemførelse af brobygnings- og introduktionsaktiviteter for 8. og 9. klasses elever. 

I Office Team er de administrative opgaver delt op således: 

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00, fredag kl. 7.45-14.00. Skolens telefonnummer er 7250 1000

Skolens centrale reception på Øster Uttrup Vej 1 servicerer skolens elever, kursister og gæster i huset samt ansatte på skolen. Receptionen varetager journalisering af post, omstilling og receptionsarbejde samt forskellige administrative opgaver. Receptionen varetager den daglige koordinering med skolernes UU-vejledere i forhold til de administrative arbejdsgange omkring udbud og tilmelding.

profileimage
Mette Christine Bech
+45 7250 5130


SU og befordring

Elever kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte), hvis de er 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. SU-kontoret ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg på O-gangen, og her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort. Kontoret informerer også gerne unge om skat.

profileimage
Trine Juul Andersen
+45 7250 5152
profileimage
Lotte Vangkilde Jacobsen
+45 7250 5172


Erhvervsuddannelser

I Erhvervsuddannelsesteamet serviceres alle elev- og mesterhenvendelser. Elever der ønsker opstart på Grundforløbet sender via www.optagelse.dk en ansøgning til Office Team, som efterfølende sikrer administrative opgaver i forbindelse med indkaldelse og økonomisk afrapportering.

For hovedforløbselever har teamet tæt kontakt med mestre i forbindelse med elevernes indplacering på de enkelte skoleophold. Teamet hjælper mestre og elever med opsætning af oplysninger i den webbaserede kommunikationsplatform Elevplan. Herigennem kommunikerer vi med såvel indkaldelser, karakterer og eventuelt fravær. LOP-teamet registrerer alle aftaler om uddannelsesforhold i EASY-P efter lov om erhvervsuddannelser. Teamet sikrer desuden efter aftale med virksomhed og fagligt udvalg, at regelsættet, fastsat af Undervisningsministeriet og de faglige udvalg, overholdes.

Grundforløb - alle uddannelser

profileimage
Gitte Christensen
+45 7250 5116
profileimage
Trine Juul Andersen
+45 7250 5152
profileimage
Anette Thomsen
+45 7250 5143

 

Hovedforløb og praktik på Style & Wellness, Dental, Food & Agri:

Mail til: SWAF_ADMCAM2@techcollege.dk

profileimage
Mette Bro
Uddannelsessekretær
+45 7250 5118
profileimage
Tanja Pilgaard
Administrativ medarbejder
+45 7250 5148

Hovedforløb og praktik på Media, Data, Auto & Metal:

Mail til: MADM_ADMCAM1@techcollege.dk

profileimage
Christina Boalth Hjortholm
Uddannelsessekretær
+45 7250 5193
profileimage
Camilla Jensen
Uddannelsessekretær
+45 7250 5174
profileimage
Line Bengtson Christensen
Kontorelev
+45 7250 5947

 

Hovedforløb og praktik på El, VVS & Byggeri:

Mail til: EVBYG_ADMCAM1@techcollege.dk

profileimage
Henriette Jelsbak
+45 7250 5194
profileimage
Gitte Bisgaard
+45 7250 5145

 

profileimage
Anne Dyg Nielsen
Uddannelsessekretær
+45 7250 5347

 

En række uddannelsessekretærer er placeret decentralt på skolen. 

Øster Uttrup Vej 1

profileimage
Poula Dam Andersen
+45 7250 5524
profileimage
Laila Jensen
Uddannelsessekretær
+45 7250 5588

Rørdalsvej 10

profileimage
Tine Mariann Poulsen
+45 7250 5266
profileimage
Susanne Kjærsgaard Petersen
+45 7250 5122

Sigrid Undsets Vej 3

profileimage
Maria Bøgh Thomsen
+45 7250 5626

Struervej 70

profileimage
Mona Søndergaard Jeppesen
+45 7250 5278
+45 2526 6278

Teglværket 2

profileimage
Charlotte Høyrup Svirkær
+45 7250 5137


Efteruddannelse

I efteruddannelsesteamet serviceres alle kunde- og kursisthenvendelser i forhold til:  

  • tilmelding til kurser via efteruddannelse.dk samt spørgsmål vedrørende løntabsgodtgørelse
  • valg af kursus og eventuelle optagelseskriterier, herunder indkaldelse, opkrævning og indberetning til Undervisningsministeriet. 

Teamet udarbejder vejledninger omkring tilmelding via efteruddannelse.dk og understøtter skolens uddannelseskonsulenter.

 

profileimage
Berit Godsk Jensen
+45 7250 5244
profileimage
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271

 

 

Forberedende  voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBO)

Administration og økonomisk indberetning i forbindelse med deltagere, der gennemfører Forberedende Voksen-Undervisning og Ordblinde-Undervisning varetages af:

 

profileimage
Gitte Faaborg Rasmussen
+45 7250 5271

 

Office Team ledes af:

profileimage
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
+45 2526 6956

 

profileimage
Kirsten Norre Kristiansen
Afdelingsleder
+4553733311