Søg

Uddannelseskontoret

Uddannelseskontoret arbejder med Ungeindsatsen, som er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Jobcentret om aktivering af unge med henblik på at få en uddannelse. Jobcentrene har udliciteret aktiveringsopgaven til eksterne aktører. TECHCOLLEGE er en af disse eksterne aktører. Alle unge, som henvender sig til uddannelseskontoret, er henvist fra deres tilknyttede Jobcenter.

Uddannelseskontoret beskæftiger sig med unge som er: 

  • ledige
  • under 30 år
  • uden kompetencegivende uddannelse
  • medlem af en A-kasse/dagpengemodtager

Uddannelseskontorets arbejdsopgaver er overordnet at:

  • foretage en individuel personlig vejledning om uddannelsesvalg og vurdere den unges faglige kompetencer
  • lave en uddannelsesplan med udgangspunkt i den unges ønsker og forudsætninger
  • finde relevante kursustilbud i forhold til den unges uddannelses- og beskæftigelsesmål
  • forsøge at finde praktikplads inden for de ønskede faglige områder den unge har
  • fungere som mellemled ml. praktikpladsen og Jobcentret, dvs. som ansvarlig for opfølgning ved uregelmæssigheder i fremmøde og som mentor for den unge

 

Sundhedscertifikat

Uddannelseskontoret ved TECHCOLLEGE blev i 2014 sundhedscertificeret for sit arbejde med unges kost, motion og trivsel.

 

Kontakt

 

profileimage
Eva Melchior Jensen
Afdelingsleder
+45 2526 6169
profileimage
Linette Le Maire Jelswig
Projektkoordinator
+45 7250 5771
+45 2526 6771