Læringscenteret

 

TECHCOLLEGE tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU).

Vi tilbyder undervisning til både enkeltpersoner, virksomheder, ungeprojekter m.m. i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Undervisningen kan også tilrettelægges som kombinerede AMU-/FVU-forløb. Fx tilbyder vi ”specialdesignede” FVU- og OBU-forløb til virksomheder, foreninger o.s.v.

Kontakt

Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator

 

Læringscenteret ligger på Øster Uttrup Vej. Læringscenterets primære funktioner er:

  • Afvikling af FVU-forløb i dansk og matematik. Fra d. 1. januar 2019 også FVU-engelsk og FVU-IT for virksomheder (gratis).
  • OBU - ordblindeundervisning i dansk og hensyntagende engelsk- og matematikundervisning for ordblinde.
  • Koordinering, planlægning af specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Turbokurser for f.eks. mesterlære-elever i bl.a. dansk, engelsk, naturfag og matematik
  • Testning for ord- og talblindhed.
  • COP (Central OptagelsesPrøve) i dansk og matematik, for elever som ikke opfylder adgangskravene på 02.
  • Den Nationale Sprogscreening (alle elever som starter på grundforløbet testes af læsevejledere, med henblik på afdækning af elevernes kompetencer inden for læsning, lytning og skrivning)
  • Eksamenskoordinering herunder censorater internt og eksternt.
  • Udlån af grundfagslærere til skolens øvrige afdelinger.

Medarbejdere i læringscenteret

Anne-Mette Due
Faglærer
Christina Kjær Møller
FVU/SPS lærer
Emma Seeberg Bengtsson
Timelærer
Julie Braad
Timelærer
Katrine Ipsen
Underviser / vejleder
Laura Ditte Jensen
FVU-/OBU-lærer
Lisbeth Skytt
Timelærer
Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator
Majken Roswall Portefee Lex
Faglærer
Mette Hargaard
Underviser / vejleder
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder
Sanne Nygaard
FVU/SPS lærer