Læringscenteret

TECHCOLLEGE tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU).

Vi tilbyder undervisning til både enkeltpersoner, virksomheder, ungeprojekter m.m. i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Undervisningen kan også tilrettelægges som kombinerede AMU-/FVU-forløb. Fx tilbyder vi ”specialdesignede” FVU- og OBU-forløb til virksomheder, foreninger o.s.v.

Kontakt

Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator

 

Læringscenteret ligger på Øster Uttrup Vej. Læringscenterets primære funktioner er:

  • Afvikling af FVU-forløb i dansk og matematik. Fra d. 1. januar 2019 også FVU-engelsk og FVU-IT for virksomheder (gratis).
  • OBU - ordblindeundervisning i dansk og hensyntagende engelsk- og matematikundervisning for ordblinde.
  • Koordinering, planlægning af specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Turbokurser for f.eks. mesterlære-elever i bl.a. dansk, engelsk, naturfag og matematik
  • Testning for ord- og talblindhed.
  • COP (Central OptagelsesPrøve) i dansk og matematik, for elever som ikke opfylder adgangskravene på 02.
  • Den Nationale Sprogscreening (alle elever som starter på grundforløbet testes af læsevejledere, med henblik på afdækning af elevernes kompetencer inden for læsning, lytning og skrivning)
  • Eksamenskoordinering herunder censorater internt og eksternt.
  • Udlån af grundfagslærere til skolens øvrige afdelinger.

Medarbejdere i læringscenteret

Anne-Mette Due
Faglærer
Bente Pindstrup
Timelærer
Charlotte Celeste
Timelærer
Christina Kjær Møller
Timelærer
Emma Kastrup Pedersen
Timelærer
Emma Seeberg Bengtsson
Timelærer
Julie Braad
Timelærer
Katrine Ipsen
Timelærer
Laura Ditte Jensen
FVU-/OBU-lærer
Lisbeth Skytt
Timelærer
Lone Hjørnet Jensen
SPS- medarbejder
Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator
Majken Roswall Portefee Lex
Faglærer
Mette Hargaard
Timelærer
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder