Evalueringer

TECHCOLLEGE gennemfører årligt løbende og systematiske evalueringer med forskellige fokusområder. Tilfælles har alle evalueringerne, at de forholder sig til aktuelle emner inden for f.eks. oplevelsen af undervisningen, motivation og vores faciliteter. Dette medvirker til at give et billede af kvaliteten i uddannelsen og som anvendes til vidensdeling internt og eksternt samt kortlægning af mulige forbedringspotentialer. Evalueringerne udarbejdes i samarbejde med kvalitetskonsulenten og repræsentanter fra uddannelserne. Alle der deltager og er involveret i en evaluering skal modtage en tilbagemelding på undersøgelsens resultater samt eventuelle handlingstiltag.