AMU

TECHCOLLEGEs målsætning er, at udvikle kvaliteten af indholdet og udbuddet af vores efteruddannelser. Derfor undersøger vi tilfredsheden med undervisningen ved hjælp af værktøjet www.viskvalitet.dk som er Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering og effektmåling af arbejdsmarkedsuddannelserne.  Evalueringen af undervisningen besvares ud fra en 5-punktsskala, hvorefter der beregnes et gennemsnit af alle spørgsmål. Evalueringen er opdelt i tre, klik på nedenstående links for at læse mere om resultaterne af undersøgelsen:

1. Kursisternes vurdering

2. Virksomhedernes vurdering

3. Kursisternes gennemførelses- og beståelsesprocent