Elevtrivselundersøgelse (HTX)

Hvert år gennemfører HTX en evaluering af elevernes tilfredshed med uddannelsen, faget, undervisningen og faciliteterne. Evalueringen gennemføres i samarbejde med analyse- og konsulentvirksomheden Ennova og kan bechmarkes med de øvrige Tekniske Gymnasier i Danmark. Undersøgelsen giver et samlet billede af elevernes tilfredshed, udbytte og loyalitet, og der er fokus på såvel faglige som sociale områder.

Metode 

Det er analyse- og konsulentvirksomheden Ennova, der udfører undersøgelsen, herunder står for at indsamler dataene, og efterfølgende sender analyserapporterne.

Den faste kerne af spørgsmål i spørgeskemaet, indeholder spørgsmål omkring studieglæde, udbytte og loyalitet. Studieglæde, udbytte og loyalitet dækker over en række spørgsmål i hver kategori, der samlet viser et billede af det pågældende område. ‘Studieglæde’ indeholder dermed spørgsmål omkring elevernes tilfredshed og motivation ift. sin uddannelse, mens ‘Udbytte’ indeholder spørgsmål omkring tilfredshed med det faglige niveau og undervisningsformer, og endelig udgør ‘Loyalitet’ spørgsmål omkring uddannelsen som helhed, og om eleven føler, at uddannelsen er det rette valg og forventer at fuldføre sin uddannelse.

I spørgeskemaet bedes eleven besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste score, og 10 er den højeste score. Bagefter er svarene blevet omregnet til indekstal, der overfører tallene til en skala fra 0 til 100.

Skala-punktet omregnet til indeks bruges beregningen: (Skalapunkt – 1) x (100/(skalamax – 1))

Dvs. ved brug af 10-trinsskalaen bliver formlen: (skalapunkt – 1) x 11,1.
Hvis en studerende har svaret:
- 1 giver det scoren 0 i indekstal
- 5 giver det scoren 44,4 i indekstal
- 10 giver det scoren 100 i indekstal
- Etc.

Resultater

Se resultaterne her