Undervisningsmiljøvurdering

TECHCOLLEGE gennemfører hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering der har til formål at kortlægge henholdsvis det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø på skolen set ud fra elevernes perspektiv. På baggrund af evalueringen udarbejdes der af ledelsen en handleplan herunder retningslinjer for, hvorledes handleplanen skal gennemføres. Seneste kortlægning af undervisningsmiljøet er gennemført efteråret 2014

Resultater

Se resultaterne her

Handleplaner

Se handleplanerne her