Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Praktik er en hjørnesten, når det gælder TECHCOLLEGEs mål om at levere relevante uddannelser som modsvarer arbejdsmarkedets behov og er ajourførte i forhold til udviklingen i erhverv. Erhvervsuddannelser er uddannelser, der veksler mellem skole og praktik. Der eksisterer 2 typer af praktikophold inden for erhvervsuddannelser. Den første er ordinær praktik, hvor eleven selv har fundet sin praktikplads i en privat eller offentlig virksomhed og indgået en uddannelsesaftale. Den anden er skolepraktik som eksistere for dem, det ikke lykkes at finde en praktikplads  

Formål

Formålet med praktikken uanset om det er ordinær praktik eller skolepraktik er, at den skal give et solidt fagligt udbytte for eleverne, og at den samtidigt skal være en god oplevelse både for den elev og for den enkelte virksomhed. Vores kvalitetssikring af praktikken skal medvirke til, at eleverne når deres læringsmål for praktikken - og dermed, at de når læringsmålene for deres uddannelse.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af praktikken er derfor et fokusområde på TECHCOLLEGE, og vi gennemfører hvert andet år en virksomhedstilfredshedsundersøgelse blandt TECHCOLLEGEs ordinære praktikpladsvirksomheder, som har en aktiv uddannelsesaftale i den måleperioden, hvor undersøgelsen gennemføres i. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen har til formål primært at undersøge:

  • Virksomhedernes tilfredshed med elevernes præstationer

  • Virksomhedernes tilfredshed med samarbejde med skolen

  • Virksomhedernes tilfredshed med information og vejledning fra skolen

  • Virksomhedernes generelle tilfredshed med TECHCOLLEGE 

Resultater

Se resultaterne her