Karakterer

At eleverne opnår gode eksamensresultater er en vigtig målsætning i forhold til arbejdet med kvalitet på TECHCOLLEGE, og som skal understøtte skolens strategi. Derudover skal fokus på eksamensresultater understøtte det politisk fastsatte mål om, at erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Karaktergennemsnittet er beregnet ud fra en sammenlægning af de eksamenskarakter, der er givet på hold på de forskellige fagretninger og uddannelser. Karaktererne for EUD er trukket fra EASY-A, som er erhvervsskolernes administrative system, mens karaktererne for HTX er hentet fra datavarehuset på undervisningsministeriet hjemmeside.

Karaktergennemsnittet opgøres for grundforløb 1 og grundforløb 2 en gang årligt i første kvartal, da hovedparten af eksamenerne på grundforløbene er placeret i 1. halvår. Karaktergennemsnittet for HTX opgøres ligeledes årligt i første kvartal, på baggrund af de årskarakter som fremgår af elevernes eksamensbevis. Derimod opgøres karaktergennemsnittet for hovedforløbet halvårligt, da der på hovedforløbet i højere grad er løbende eksamener hele året.

Af nedenstående tabel ses det samlede karaktergennemsnit på TECHCOLLEGE:

undefined

Karaktergennemsnit på de enkelte uddannelser

Her kan du se gennemsnit af karakterer for elevernes præstationer i forbindelse med eksamen på de enkelte fagretninger og uddannelser. 

Se resultaterne for grundforløb 1

Se resultaterne for grundforløb 2

Se resultaterne for hovedforløbet 1. halvår eller 2. halvår 

Se resultaterne for HTX