Nødundervisning ifm. corona

TECHCOLLEGE har i forbindelse med corona-situationen været nødsaget til at iværksætte nødundervisning. Tilfældene og perioderne er uddybet nedenfor:

 

30.09.20 til 7.10.20:

En faglærer fra Maler teamet blev testet positiv for covid-19, onsdag den 30. september.
Læreren oplevede symptomer søndag 27. september, forblev hjemme mandag 28. september og blev Corona testet. Vedkommende er ved udmærket helbred for nuværende, men vi holder daglig kontakt

Lærerteamet på Maler blev hjemsendt med besked om, at blive testet, hvilket svarer til 5. dagen (onsdag den 30. september) efter sidste kontakt med smittede. Da lærerne i teamet bruger samme velfærdsfaciliteter tænkes de som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip
De elever/kursister som smittede har været i berøring med er hjemsendt med besked om, at blive testet for COVID-19. Elever og kursister tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de fag-faglige undervisningstimer, kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.

Der blev etableret nødundervisning/fjernundervisning fra torsdag, den 1. oktober, da alle Maler faglærerne afventede svar på test.
Den normale undervisning forventes genoptaget senest onsdag, den 7. oktober.

 

28.09.20 til 2.10.20:

En faglærer fra VVS teamet blev testet positiv for covid-19, fredag den 25. september.

Lærerteamet på VVS blev hjemsendt med besked om, at blive testet på 4. dagen (mandag den 28. september) efter sidste kontakt med smittede. Da lærerne i teamet bruger samme velfærdsfaciliteter tænkes de som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip

De elever/kursister som smittede har været i berøring med er hjemsendt med besked om, at blive testet for COVID-19. Elever og kursister tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de fag-faglige undervisningstimer, kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.

Der blev etableret nødundervisning/fjernundervisning fra mandag, den 28. september, da alle VVS faglærerne afventede svar på test.

Den normale undervisningen er delvist genoptaget onsdag, den 30. september.

Alt undervisning forventes at blive gennemført normalt fra torsdag, den 1. oktober.

Den smittede lærer er onsdag, den 29. september symptomfri og forventes at genoptage
arbejdet mandag, den 5. oktober.

 

21.09.20 til 28.09.20:

En elev i klassen htx20g11 er smittet med COVID-19.
Eleven er sygemeldt fra 17/9.20. Skolen fik besked om positivt testsvar 21.9.20 kl. 09.25.

Alle elever i klassen htx20g11 er sendt hjem med besked om at blive testet for COVID-19 på dag 4 og 7 regnet fra sidste kontakt som er 16/9.20. Eleverne tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de eksperimentelle fag, kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.

Alle lærere, som har undervist pågældende elev og som ikke er sikkert på at have holdt 2m afstand i en periode op til 7 dage fra hjemsendelsen er også hjemsendt. Det drejer sig om 5 lærere.

Undervisningen genoptages når alle elever og lærere, er testet negative ved 2 tests forventeligt 28.9.20 - altså 1 uge efter hjemsendelsen.

 

18.09.20 til 23.09.20:

En elev i klassen EUX grundforløb 1 er smittet med COVID-19.
Eleven er sygemeldt fra 10.9.20. Skolen fik besked om positivt testsvar 17.9.20 kl. 08.16.

Alle elever i klassen er sendt hjem med besked om at blive testet for COVID-19. Eleverne tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de fag-faglige undervisningstimer, kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.
Alle lærere, som har undervist pågældende elev og som ikke er sikkert på at have holdt 2m afstand i en periode op til 7 dage fra hjemsendelsen er også hjemsendt. Det drejer sig om 3 lærere.

Undervisningen genoptages når alle elever og lærere, er testet negative forventeligt 24.9.20 - altså 1 uge efter hjemsendelsen.

 

17.09.20 til 24.09.20:

En elev i klassen htxd18 er smittet med COVID-19.
Eleven er sygemeldt fra 15.9.20. Skolen fik besked om positivt testsvar 17.9.20 kl. 10.30.

Alle elever i klassen er sendt hjem med besked om at blive testet for COVID-19 på dag 4 og 7 regnet fra sidste kontakt som er 15.9.20. Eleverne tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de eksperimentelle fag, kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.

Alle lærere, som har undervist pågældende elev og som ikke er sikkert på at have holdt 2m afstand i en periode op til 7 dage fra hjemsendelsen er også hjemsendt. Det drejer sig om 2 lærere.

Undervisningen genoptages når alle elever og lærere, er testet negative ved 2 tests forventeligt 24.9.20 - altså 1 uge efter hjemsendelsen.

 

11.09.20 til 16.09.20:

En elev i klassen anlægsgartner GF2 gan080120 er smittet med COVID-19.
Eleven er sygemeldt fra 8.9.20. Skolen fik besked om positivt testsvar 11.9.20 kl. 08 15

Alle elever i klassen er sendt hjem d. 11.9.20 med besked om at blive testet for COVID-19. Den smittede elev var senest på skolen d. 7/9.

Ud fra nærhedsprincippet er eleverne inddelt i to kategorier. Elever i klassen der har været i tæt på den smittede, de er testet to gange. Elever der ikke har været tæt på den smittede, er testet en gang. Blandt eleverne der blev testet en gang, var der ingen yderligere smittede. Elever der blev testet en gang er startet i skole igen d. 17/9 2020

Blandt elever der blev testet to gange var der en yderligere smittet. Alle der er negative i test 2 starter løbende undervisningen op igen.

To lærere blev sendt til test. Den ene havde undervisningen i klassen d. 7/9 2020. Han blev testet to gange og begge gange med negativt resultat. Den anden havde først undervisning d. 8/9 2020 og er derfor kun testet en gang.

 

10.09.20 til 17.09.20: 

En elev i klassen htxt19 er smittet med COVID-19.
Eleven er sygemeldt fra 8.9.20. Skolen fik besked om positivt testsvar 9.9.20 kl. 22.16.

Alle elever i klassen samt klassen htxs19 er sendt hjem med besked om at blive testet for COVID-19 på dag 4 og 7 regnet fra sidste kontakt som er 7.9.20. Eleverne tænkes som nære relationer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke i de eksperimentelle fag kan opretholde de krævede 1 m afstand på alle tidspunkter.

De to klasser har fællesundervisning i dele af tiden, da de har samme studieretning. De har desuden været på ekskursion sammen.

Alle lærere, som har undervist pågældende elev, og som ikke er sikkert på at have holdt 2m afstand i en periode op til 7 dage fra hjemsendelsen er også hjemsendt. Det drejer sig om 6 lærere.

Undervisningen genoptages når alle elever og lærere, er testet negative ved 2 tests forventeligt 17.9.20 - altså 1 uge efter hjemsendelsen.