Nøgletal Grundforløb 2

TECHCOLLEGE følger tæt forskellige og aktuelle nøgletal for Grundforløb 2, med henblik på at undertstøtte regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. At højne gennemførelsen på grundforløb 2 og følge hvor mange af disse elever der har en uddannelsesaftale senest 3 mdr. efter at de har afsluttet 2. del af deres grundforløb, er væsentlige parametrer for TECHCOLLEGE i arbejdet med kvalitet.  Alle nøgletal vedrørende Grundforløb 2 er indhentet fra henholdsvis datavarehuset og EASY-A (erhvervsskolernes administrative system).

 

Gennemførelsesprocent på normeret tid på Grundforløbet 2

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der har gennemført Grundforløb 2 på normeret tid indenfor 20 uger, eller som er frafaldet. Opgørelsen af gennemførelsesproecenten på normeret tid er opgjort for hvert optag i skoleåret. 

For at se gennemførelse og frafaldstallene på grundforløb 2 klik her.

 

Antal elever med uddannelsesaftaler senest 3 mdr. efter afsluttet Grundforløb 2

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der har gennemført Grundforløb 2 på normeret tid der har en uddannelsesaftale målt 3 månder efter de af afsluttet grundforløbet. Opgørelsen over antal udddannelsesaftaler opgjort 3 mdr. efter afsluttet grundforløb er opgjort for hvert optag i skoleåret. For at se nøgletallet klik her.

 

Karaktergennemsnit på Grundforløb 2

At eleverne opnår gode eksamensresultater er en vigtig målsætning i forhold til arbejdet med kvalitet på TECHCOLLEGE, og som skal understøtte skolens strategi. Derudover skal fokus på eksamensresultater understøtte det politisk fastsatte mål om, at erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Karaktergennemsnittet er beregnet ud fra en sammenlægning af de eksamenskarakter, der er givet på hold på de forskellige uddannelser på Grundforløb 2. Karaktergennemsnittet opgøres for Grundforløb 2 en gang årligt i første kvartal, da eksamenerne på Grundforløb 2 hovedsageligt er placeret i 1. halvår.

 

For at se karaktergennemsnitet i forbindelse med eksamen på de enkelte uddannelser på Grundforløb 2 klik her.