Nøgletal Hovedforløb

Det er fastsat af regeringen, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, hvor det tillige er politisk besluttet at gennemførelsen på erhvervsuddannelserne skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025 målt fra eleverne starter på grundforløbet frem til de afslutter deres hovedforløb.

At højne gennemførelsen på hovedforløbet er derfor en væsentlig målsætning for TECHCOLLEGE i arbejdet med kvalitet samt have fokus på, at den høje beskæftigelse for nyuddannede fra erhversuddannelserne opretholdes.

Alle nøgletal vedrørende Hovedforløbet er påbaggrund af statistiker fra Undervisningsministeriets statistikbank www.uddannelsesstatistik.dk.

  

Frafald 3 og 6 måneder efter start på Hovedforløb 

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der frafalder 3 og 6 månder efter at de er startet på deres hovedforløb. 

Se frafaldet for Hovedforløbet her

 

Gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid EUD

Her kan du se, hvor stor en andel af eleverne der gennemfører deres uddannelse samt den gennemsnitlige studietid for de elever der har gennemført. Tallene bliver opdateret en gang årligt i 1. kvartal.

Se resultaterne for gennemførelses her

 

Beskæftigelse

TECHCOLLEGE følger beskæftigelsessituationen blandt dimittenderne et år efter, at de afsluttede deres uddannelse.

Resutalterne for beskæftigelse for færdiguddannede på hovedforløbet i årene 2015-2017 kan ses her.