Nøgletal HTX

Gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid HTX

Gennemførelse for HTX viser andelen af eleverne, som har gennemført deres uddannelse på normeret tid. Det betyder, at det kun er de elever, der gennemfører deres studie indenfor den tidsramme, deres studie er fastsat til at vare. 

Se resultaterne for gennemførelse her

 

Overgangsfrekvens HTX

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført HTX kan ses ved at trykke på linket herunder:

overgangsfrekvensen for Aalborg Tekniske Gymnasium.