Fælles om forforståelse og feedback

Et projektsamarbejde mellem Aalborg Handelsskole og TECHCOLLEGE skal give elever en bedre oplevelse af sammenhængen mellem skole og praktik. Igennem projektet 'Fælles om forforståelse og feedback' vil de to skoler sammen med virksomhederne videreudvikle redskaber og metoder for et stærkere samarbejde på tværs af skole og virksomhed. Et af redskaber bliver blandt andet logbøger med fokus på skolevejledninger og praktikerklæringer.

Efter planen skal de videreudviklede redskaber og metoder afprøves på de hovedforløbshold, der på skole i både efteråret 2021 og 2022.